Терапевтичний ефект куркуміну у жінок із синдромом полікістозних яєчників, які отримують метформін.

PMID: Adv Exp Med Biol. 2021; 1308: 109-117. PMID: 33861440 Назва анотації: Терапевтичний ефект куркуміну у жінок із синдромом полікістозних яєчників, які отримують метформін: рандомізоване контрольоване дослідження. Анотація: Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є найпоширенішою причиною ановуляторного безпліддя, для лікування якого в терапевтичних цілях використовується сенсибілізатор інсуліну метформін. Було показано, що куркумін також виявляє інсуліносенсибілізуючі властивості. … Read more

Поєднання вітаміну С і ленватинібу посилює протипухлинну дію на клітини гепатоцелюлярної карциноми.

PMID: PeerJ. 2023;11:e14610. Epub 2023, 25 січня. PMID: 36718449 Назва анотації: Комбінація вітаміну С і ленватінібу посилює протипухлинну дію на клітини гепатоцелюлярної карциноми. Анотація: Ленватініб став препаратом першої лінії в лікуванні поширеної гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК). Дослідження його використання в поєднанні з іншими агентами має велике значення для покращення чутливості та довготривалої відповіді на ленватініб у … Read more

Комбінована терапія карнозовою кислотою та метотрексатом ефективно пригнічувала маркери запалення та окислювальний стрес при експериментальному артриті.

PMID: Молекули. 2022 21 жовтня; 27 (20). Epub 2022, 21 жовтня. PMID: 36296709 Назва анотації: Комбінована терапія карнозовою кислотою та метотрексатом ефективно пригнічує маркери запалення та окислювальний стрес при експериментальному артриті. Abstract: ДОВІДКОВА: Комбінована терапія метотрексатом (МТХ) є найпоширенішою терапевтичною стратегією, яка використовується для лікування пацієнтів з ревматоїдним артритом (РА). У цьому дослідженні ми поєднали … Read more

Синергічна дія метформіну та екстракту солодки уральської полегшує метаболічні порушення.

PMID: Int J Mol Sci. 4 січня 2023 р.; 24 (2). Epub, 4 січня 2023 р. PMID: 36674447 Назва анотації: Синергічна дія метформіну та екстракту Фішера полегшує метаболічні розлади у мишей із ожирінням, спричиненим дієтою. Анотація: Повідомлялося, що метформін, протидіабетичний препарат, і Фішер (GU), східна лікарська рослина, мають ефект проти ожиріння. У цьому дослідженні досліджувалась … Read more

Молекулярні шляхи, пов’язані з сульфорафаном як ад’ювантним лікуванням: перспектива наномедицини при раку молочної залози.

PMID: Medicina (Каунас). 1 жовтня 2022 р.; 58 (10). Epub, 1 жовтня 2022 р. PMID: 36295538 Назва анотації: Молекулярні шляхи, пов’язані з сульфорафаном як допоміжним лікуванням: перспектива наномедицини при раку молочної залози. Анотація: Оскільки рак є багатофакторним захворюванням, важко ідентифікувати конкретних агентів, відповідальних за прогресування та розвиток захворювання, але було показано, що спосіб життя та … Read more

Пренільовані фенольні сполуки Morus alba проти інфекцій MRSA як стратегія загоєння ран.

PMID: Front Pharmacol. 2022;13:1068371. Epub 2022, 30 листопада. PMID: 36532741 Назва анотації: Пренільовані фенольні сполуки проти інфекцій MRSA як стратегія загоєння ран. Резюме: Резистентність до антимікробних препаратів є загрозою для здоров’я населення, а зростання кількості мультирезистентних бактерій викликає серйозне занепокоєння в усьому світі. Звичайні антибіотики стають неефективними при шкірних інфекціях і ранах, що робить пошук … Read more

Механізм синергії між піцеатаннолом і ципрофлоксацином проти Staphylococcus aureus.

PMID: Int J Mol Sci. 2022 5 грудня; 23 (23). Epub 2022, 5 грудня. PMID: 36499677 Назва анотації: Механізм синергії між піцеатанолом і ципрофлоксацином проти. Анотація: Піцеатаннол (PIC) — це природний стильбен, витягнутий із виноградної шкірки, який виявляє біологічну активність, зокрема антибактеріальну, протипухлинну та антиоксидантну. Це дослідження було проведено з метою подальшого вивчення впливу ПІК … Read more

Тетраметилпіразин і пеоніфлорин синергічно послаблюють відтік холестерину в клітинах макрофагів.

PMID: Evid Based Complement Alternat Med. 2022;2022:4304790. Epub 2022, 5 листопада. PMID: 36387364 Назва анотації: Тетраметилпіразин і паеоніфлорин синергетично послаблюють витік холестерину в клітинах макрофагів шляхом посилення експресії ABCA1 і ABCG1. Abstract: Характерною ознакою виникнення та розвитку атеросклерозу є утворення пінистих клітин. Підродина A1 і G1 касет, що зв’язують АТФ (ABCA1 і ABCG1) і рецептор … Read more

Мед манука в поєднанні з азитроміцином демонструє потенціал для покращення активності проти Mycobacterium abscessus.

PMID: Cell Surf. 2022 груд.; 8:100090. Epub 2022, 17 листопада. PMID: 36452962 Назва анотації: Мед манука в поєднанні з азитроміцином демонструє потенціал для покращеної активності проти. Анотація: це все більш поширений умовно-патогенний мікроорганізм, що спричиняє інфекції як легенів, так і шкіри та м’яких тканин. Це викликає все більше занепокоєння для людей з ослабленим імунітетом, наприклад, … Read more

In vitro та in vivo синергічний ефект хризину в комбінації з колістином проти Acinetobacter baumannii.

PMID: Front Microbiol. 2022;13:961498. Epub 2022, 28 жовтня. PMID: 36386691 Назва анотації: синергетичний ефект хризину в комбінації з колістином проти. Abstract: є умовно-патогенним мікроорганізмом, який пов’язаний переважно з нозокоміальними інфекціями. Із зростанням випадків набутої стійкості до ліків зростає стійкість до звичайних протимікробних препаратів і навіть до останніх рядів антибіотиків, таких як колістин. Отже, застосування синергічної … Read more