Фотобіомодуляційна терапія в поєднанні зі статичним магнітним полем, що застосовується в різні моменти, підвищує працездатність і прискорює відновлення м’язів.

PMID: Oxid Med Cell Longev. 2022;2022:9968428. Epub 2022, 19 липня. PMID: 35910832 Назва анотації: Фотобіомодуляційна терапія в поєднанні зі статичним магнітним полем, застосованим у різні моменти, підвищує продуктивність і прискорює відновлення м’язів у CrossFit®Athletes: рандомізоване, потрійне сліпе, плацебо-контрольоване перехресне дослідження. Анотація: Ергогенні ефекти фотобіомодуляційної терапії в поєднанні зі статичним магнітним полем (PBMT-sMF) на вправи з … Read more