Вплив фотобіомодуляції на функцію мітохондрій у стовбурових клітинах діабетичного жиру in vitro.

PMID: Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2023 15 січня; 285:121835. Epub 2022, 11 вересня. PMID: 36116412 Назва анотації: Вплив фотобіомодуляції на функцію мітохондрій у стовбурових клітинах діабетичного жиру in vitro. Анотація: Тут повідомляється про вплив фотобіомодуляції (PBM) на кількісне визначення аденозинтрифосфату (ATP) і активних форм кисню (ROS) і мембранного потенціалу мітохондрій (MMP) мітохондрій діабетичних … Read more