Гіперфорин пригнічує онкогенні кінази та індукує апоптоз у клітинах колоректального раку.

PMID: In Vivo. 2023;37(1):182-189. PMID: 36593022 Назва анотації: Гіперфорин пригнічує онкогенні кінази та індукує апоптоз у клітинах колоректального раку. Анотація: ОБЩА ІНФОРМАЦІЯ/МЕТА: Перетворювач сигналу та активатор транскрипції 3 (STAT3), Янус-кіназа 1 (JAK1), позаклітинна сигнал-регульована кіназа (ERK) і протеїнкіназа B (AKT) є важливими для злоякісної трансформації та прогресування колоректального раку. (CRC) і можуть розглядатися як мішені … Read more