Фотобіомодуляція для профілактичної терапії рецидивуючого лабіального герпесу.

PMID: Photobiomodul Photomed Laser Surg. Жовтень 2022 р.;40(10):682-690. Epub, 10 жовтня 2022 р. PMID: 36219750 Назва анотації: Фотобіомодуляція для превентивної терапії рецидивуючого герпесу на губах: 2-річне рандомізоване контрольоване дослідження. Анотація: Метою даного дослідження було оцінити ефективність застосування фотобіомодуляційної терапії (ФБМТ) у профілактиці рецидиву лабіального герпесу (ЛГЛ) за допомогою рандомізованого контрольованого клінічного дослідження. ЛЛЛ – це … Read more