Ці результати продемонстрували захисну дію екстрактів квіток C. ternatea проти H2O2 та окислювального стресу, спричиненого ультрафіолетовим випромінюванням, на клітини шкіри.

PMID: Phytother Res. Червень 2018;32(6):1064-1072. Epub 2018 Feb 21. PMID: 29464849 Назва анотації: In vitro захисні ефекти водного екстракту квітки Clitoria ternatea L. проти індукованої перекисом водню цитотоксичності та пошкодження мтДНК кератиноцитів людини, спричиненого ультрафіолетовим випромінюванням. Анотація: Традиційна практика вживання квітів Clitoria ternatea L. або пиття їхнього настою як трав’яного чаю в деяких країнах Азії, … Read more

Вплив сульфорафану призводить до зниження рівнів АФК і апоптозу.

PMID: Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. Вересень 2022 р.; 276:125-133. Epub 2022, 14 липня. PMID: 35882072 Назва анотації: Дослідження впливу сульфорафану на шлях AMPK/AKT/NRF2 у гранульозно-лютеїнових клітинах людини за умов окисного стресу, індукованого HO. Abstract: Надмірна продукція активних форм кисню (АФК) у гранульозних клітинах (ГК) відіграє важливу роль у патогенезі синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ) … Read more

Захисний ефект фотобіомодуляції проти окисного пошкодження, викликаного перекисом водню.

PMID: Oxid Med Cell Longev. 2022;2022:7223353. Epub 2022, 22 листопада. PMID: 36457727 Назва анотації: Захисний ефект фотобіомодуляції проти окисного пошкодження, викликаного перекисом водню, шляхом сприяння аутофагії через інгібування шляху PI3K/AKT/mTOR у клітинах MC3T3-E1. Анотація: Неодноразово повідомлялося, що фотобіомодуляція (PBM) відіграє важливу роль у регуляції проліферації та мінералізації остеобластів. Аутофагія тісно пов’язана з різними патофізіологічними процесами … Read more