Ці результати свідчать про те, що пригнічення експресії MMP сприяє, принаймні частково, протипухлинній активності бергамотину.

PMID: Mol Nutr Food Res. 2010 Липень;54(7):977-90. PMID: 19943262 Назва реферату: Придушення форбол-12-міристат-13-ацетату індукованої інвазії пухлинних клітин бергамотином шляхом інгібування протеїнкінази Cdelta/p38, активованої мітогеном протеїнкінази та JNK/нуклеарного фактора-каппаВ-залежної матриксної металопротеїнази- 9 вираз. Abstract: Матрична металопротеїназа (ММР) відіграє важливу роль в інвазії та метастазуванні ракових клітин. Інгібуючу дію бергамотину, інгібітора цитохрому P450 з Citrus paradis (грейпфрута), … Read more

Бергамоттин, природний фуранокумарин, отриманий із грейпфрутового соку

Цей веб-сайт призначений лише для інформаційних цілей. Надаючи інформацію, що міститься тут, ми не діагностуємо, не лікуємо, не пом’якшуємо чи не запобігаємо будь-якому типу захворювання чи стану здоров’я. Перед початком будь-якого типу природного, інтегративного або традиційного режиму лікування бажано отримати пораду від ліцензованого медичного працівника. © Copyright 2008-2023 GreenMedInfo.com, авторські права на журнальні статті належать … Read more

Бергамоттин пригнічує інфекцію SARS-CoV-2.

PMID: Antivirus Res. 2022 серпень; 204:105365. Epub 2022, 19 червня. PMID: 35732228 Назва анотації: Бергамоттин, біоактивний компонент бергамоту, пригнічує інфекцію SARS-CoV-2 у золотистих сирійських хом’яків. Анотація: Тяжкий гострий респіраторний синдром, коронавірус-2 (SARS-CoV-2), спричинив триваючу пандемію, коронавірусну хворобу-2019 (COVID-19), яка стала головною глобальною подією громадської охорони здоров’я. Противірусні препарати залишаються переважним засобом лікування COVID-19. Тут ми … Read more

Бергамоттин і PAP-1 індукували деградацію ACE2, щоб полегшити інфекцію SARS-CoV-2.

PMID: Int J Mol Sci. 2022 19 жовтня; 23 (20). Epub 2022, 19 жовтня. PMID: 36293419 Назва анотації: Деградація ACE2, викликана бергамотином і PAP-1, для полегшення інфекції SARS-CoV-2. Анотація: Ангіотензинперетворюючий фермент 2 (ACE2), функціональний рецептор SARS-CoV, тепер, ймовірно, опосередковує проникнення 2019-nCoV у клітини людини. Однак інгібітори, такі як PAP-1 і бергамоттин, були виявлені; обидва вони … Read more

Бергамоттин викликає пошкодження ДНК і пригнічує злоякісне прогресування меланоми.

PMID: Onco Targets Ther. 2021; 14: 3769-3781. Epub 2021, 17 червня. PMID: 34168462 Назва анотації: Бергамоттин викликає пошкодження ДНК і пригнічує злоякісну прогресію меланоми шляхом модуляції miR-145/осі цикліну D1. Анотація: ДОВІДКА: Меланома – це поширений рак шкіри з високим рівнем метастазування та смертності, що вражає все більше людей у ​​всьому світі. Бергамоттин (BGM) — це … Read more

Бергамоттин захищає від ендотоксичного шоку, викликаного LPS, регулюючи сигнальний шлях NF-κB.

PMID: Immunol Res. Лютий 2022 р.; 70 (1): 33-43. Epub 2021, 11 жовтня. PMID: 34632552 Назва анотації: Бергамоттин захищає від ендотоксичного шоку, викликаного LPS, регулюючи сигнальний шлях NF-κB. Анотація: Бергамоттин – природна фуранокумаринова сполука, яка має антиоксидантні та протиракові властивості; проте вплив бергамотину на реакцію запалення, спричинену ліпополісахаридом (ЛПС), невідомий. У цьому дослідженні ми досліджували … Read more

Бергамоттин полегшує гостре ураження легень, викликане LPS.

PMID: Вроджений імунітет. Жовтень 2021 р.; 27 (7-8): 543-552. Epub, 23 листопада 2021 р. PMID: 34812690 Назва анотації: Бергамоттин полегшує гостру травму легенів, спричинену ЛПС, індукуючи SIRT1 і пригнічуючи NF-κB. Анотація: Гостре ураження легенів (ГЛП) пов’язане з високою летальністю внаслідок запальної клітинної інфільтрації та набряку легень. Розвиток ALI зазвичай включає активацію NF-κB. Оскільки бергамоттин є … Read more

Нова роль бергамотину в ослабленні кахексії, пов’язаної з раком.

PMID: Раки (Базель). 17 березня 2021 р.; 13 (6). Epub 2021, 17 березня. PMID: 33802674 Назва анотації: Нова роль бергамотину в послабленні кахексії, пов’язаної з раком, різними молекулярними механізмами. Анотація: МЕТА. Потенційний вплив бергамотіїну (BGM) на придушення ракової кахексії оцінювали в умовах in vitro та in vivo, щоб дослідити його можливий інгібуючий вплив на втрату … Read more

Бергамоттин має протиракову дію на клітини раку товстої кишки людини.

PMID: Arch Med Sci. 2022; 18 (6): 1572-1581. Epub, 3 серпня 2019 р. PMID: 36457958 Назва анотації: Бергамоттин виявляє протипухлинну дію на клітини раку товстої кишки людини шляхом індукції апоптозу, зупинки клітинного циклу G2/M і дезактивації сигнального шляху Ras/Raf/ERK. Анотація: ВСТУП. Накопичення доказів показало потенціал бергамотину як протипухлинного засобу. Це дослідження було проведено для оцінки … Read more

Бергамоттин пригнічує метастазування клітин раку легенів.

PMID: Молекули. 2018 2 липня; 23 (7). Epub 2018 Jul 2. PMID: 30004418 Назва анотації: Бергамоттин пригнічує метастазування клітин раку легенів шляхом скасування різноманітних онкогенних сигнальних каскадів і переходу епітелію в мезенхіму. Анотація: Бергамоттин (BGM) є природним фуранокумарином, який, як відомо, пригнічує ріст пухлинних клітин. Однак немає доказів того, що BGM має інгібуючу дію на … Read more