Brexucabtagene Autoleucel демонструє загальну перевагу виживання при рецидиві рефрактерного В-клітинного гострого лімфобластного лейкемії

Нові 3-річні дані спостереження за основним дослідженням ZUMA-3 при рецидиві/рефрактерному B-клітинному гострому лімфобластному лейкозі (R/R B-ALL) показують переваги загального виживання (ОВ) від лікування брексукабтагеном аутолейцелом (Tecartus; Kite). Фарма).

Brexucabtagene autoleucel — це генетично модифікована аутологічна Т-клітинна імунотерапія, спрямована на CD19. Він показаний дорослим пацієнтам з рецидивом або рефрактерною мантійно-клітинною лімфомою та дорослим пацієнтам з рецидивом або рефрактерним B-клітинним попередником гострим лімфобластним лейкозом.

Згідно з новим аналізом, дослідники виявили середню загальну тривалість життєдіяльності 26 місяців, а відповіді залишалися стійкими у дорослих із R/R B-ALL із постійним профілем безпеки, який спостерігався після 2-річного аналізу. Висновки були представлені під час стендової сесії на 5-й європейській зустрічі CAR T-Cell.

«Для дорослих пацієнтів, які живуть з ALL, є потреба в терапевтичних варіантах, які забезпечують довгострокову відповідь», — сказав у прес-релізі Біджал Шах, доктор медичних наук, дослідник ZUMA-3 і медичний онколог з онкологічного центру Моффіта. «Постійна стійка реакція та значне покращення виживаності, про які свідчать ці нові дані, потенційно можуть створити новий стандарт лікування дорослих пацієнтів, які живуть із цією агресивною формою лейкемії».

У когорті пацієнтів, які отримували лікування у фазі 2 (N=55), середній термін спостереження становив 38,8 місяця. Через 36 місяців показник ЗВ становив 47,1%, з медіаною ЗВ 26 місяців серед усіх пацієнтів фази 2, які отримували лікування, і 38,9 місяців у пацієнтів із повною ремісією (ПР) або ПР із неповним гематологічним відновленням. Загальна частота CR, CR та частота подальших трансплантацій алогенних стовбурових клітин залишилися незмінними з попереднього скорочення даних на 71%, 56% і 20% відповідно.

Середня безрецидивна виживаність (RFS) під цензурою та без цензури при наступній алогенній трансплантації стовбурових клітин становила 11,6 та 11,7 місяців відповідно. Для пацієнтів, які отримували базову дозу як у фазі 1, так і у фазі 2 (N=78), середній період спостереження на момент обмеження даних становив 41,6 місяця.

Середня тривалість відповіді під цензурою та без цензури на наступну алогенну трансплантацію стовбурових клітин становила 18,6 та 20 місяців відповідно. Медіана RFS в обох групах становила 11,7 місяців.

На момент обмеження даних 36% пацієнтів були ще живі з медіаною ЗВ 25,6 місяців у всіх пацієнтів, які отримували лікування. Частка об’єднаних пацієнтів фази 1 і 2 із побічними явищами (ПД) 3 або вищого ступеня, які вважалися пов’язаними з лікуванням, не змінилася з моменту попереднього обмеження даних, а ПЕ ​​5 ступеня не спостерігалося з моменту попереднього обмеження даних.

ZUMA-3 — це триваюче міжнародне багатоцентрове, одногрупове, відкрите дослідження фази 1/2 реєстрації brexucabtagene autoleucel у дорослих пацієнтів з ГЛІ, чиє захворювання є рефрактерним або має рецидив після стандартної системної терапії або трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Первинною кінцевою точкою є частота загального CR або CR з неповним гематологічним відновленням за центральною оцінкою. В якості вторинних кінцевих точок оцінювали тривалість ремісії та RFS, ЗВ, мінімальний рівень негативних залишкових захворювань і частоту трансплантації алогенних стовбурових клітин.

Повідомлялося про більш тривале спостереження за основним аналізом і результатами більшого об’єднаного аналізу пацієнтів фази 1 і 2, які отримали базову дозу брексукабтагену аутолейцелу. Більшість пацієнтів в аналізі пройшли серйозну попередню терапію, в середньому 2 попередні терапії, а 47% отримували 3 або більше попередніх терапій.

«Нас надихає стійка користь, яку одноразове лікування Текартусом продовжує надавати пацієнтам, які страждають від цього важкого для лікування раку крові», — сказав Френк Нойманн, доктор медичних наук, старший віце-президент і глобальний керівник Kite. клінічна розробка, у прес-релізі. «Ми сподіваємося, що ці результати, а також наша відданість довгостроковим дослідженням Tecartus, продовжуватимуть надавати ясність лікарям щодо оптимальних методів лікування цих пацієнтів, які живуть з цією рідкісною хворобою, які страждали від історично поганих результатів».

ДОВІДКА

Т-клітинна терапія Tecartus CAR від Kite демонструє загальну виживаність у трирічному дослідженні основного випробування ZUMA-3 у рецидиві/рефрактерному B-клітинному гострому лімфобластному лейкозі. Випуск новин. Гілеад; 9 лютого 2023 р. Перевірено 24 лютого 2023 р. https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2023/2/kites-tecartus-car-t-cell-therapy -demonstrates-overall-survival-benefit-in-three-year-foollow-up-of-pivotal-zuma-3-trial-in-relapsedrefractory-b-cel

Leave a Comment