Індійська кунжутна дієта запобігає гіперліпідемії.

PMID: Food Chem (Oxf). 30 липня 2022 р.; 4:100092. Epub, 7 березня 2022 р. PMID: 35415692 Назва анотації: дієта запобігає гіперліпідемії у експериментальних щурів. Анотація: Серцево-судинні захворювання та метаболічні ускладнення, спричинені гіперліпідемією, є основною причиною смерті в усьому світі. У цьому дослідженні досліджували гіполіпідемічний потенціал (SI) насіння. З тридцяти п’яти (35) самців щурів, використаних у дослідженні, п’ять (5) були випадковим чином відібрані для базових вимірювань, а тридцять (30) годували дієтою з високим вмістом жиру (HFD) протягом чотирьох (4) тижнів перед випадковим розподілом на три ( 3) групи. Експериментальна група була оброблена 50% насіння SI, група позитивного контролю отримувала гіполіпідемічний препарат, аторвастатин (5 мг/кг/день), тоді як група, яка не отримувала лікування, служила негативним контролем. При введенні SI дисліпідемія, спричинена споживанням HFD у плазмі та досліджуваних органах тіла, була скасована до рівня, порівнянного з лікуванням аторвастатином. У сукупності це дослідження демонструє гіполіпідемічний потенціал SI у полегшенні гіперліпідемії та пов’язаних з нею ускладнень, що сприяє інгібування активності ГМГ-КоА-редуктази.

читати далі

Leave a Comment