Ікаріїн полегшує остеоартрит через сигнальний шлях PI3K/Akt/mTOR/ULK1.

PMID: Eur J Med Res. 17 жовтня 2022 р.; 27 (1): 204. Epub 2022, 17 жовтня. PMID: 36253872 Назва анотації: Ікаріїн полегшує остеоартрит через сигнальний шлях PI3K/Akt/mTOR/ULK1. Анотація: ЦІЛІ. Це дослідження має на меті дослідити вплив ікаріїну (ICA) на інтерлейкін-1β (IL-1β)-індукований остеоартрит (ОА) та його потенційний механізм дії. МЕТОДИ: Хондроцити SW1353 попередньо обробляли ICA протягом 2 годин, з подальшою стимуляцією IL-1β для імітації ОА. Рівні експресії матриксних металопротеїназ (MMP-3) і колагену II визначали за допомогою ПЛР у реальному часі та Вестерн-блот. Активацію аутофагії (за допомогою ICA) або інгібування (за допомогою shRNA) визначали на основі рівнів експресії ULK1, Beclin-1, LC3-II/I та p62 за допомогою аналізу Вестерн-блот. Рівні фосфорилювання PI3K, Akt, mTOR і ULK1 також були виявлені за допомогою Вестерн-блот аналізу. РЕЗУЛЬТАТИ: IL-1β підвищував надлишкову продукцію MMP-3, індукував деградацію колагену II і знижував рівень білків, асоційованих з аутофагією, включаючи ULK1, Beclin- 1 та LC3-II/I. Навпаки, попередня обробка ICA послабила індуковану IL-1β гіперпродукцію MMP-3, збільшила експресію колагену II та індукувала експресію білків, пов’язаних з аутофагією. ICA також зменшувала фосфорилювання PI3K, Akt і mTOR, збільшувала виробництво ULK1 і індукувала аутофагію. Нокдаун ULK1, опосередкований короткою шпилькою РНК, призвів до активації шляху PI3K/Akt/mTOR, який скасував захисні ефекти ICA. ВИСНОВКИ: Наші результати показують, що ICA може індукувати аутофагію, регулюючи сигнальний шлях PI3K/AKT/mTOR/ULK1. . Це дослідження показує, що ICA може бути ефективним для лікування ОА.

читати далі

Leave a Comment