Ці результати показують, що лазерна терапія може бути багатообіцяючим методом лікування та доповненням до фармакотерапії у пацієнтів з деменцією.

PMID: Photobiomodul Photomed Laser Surg. Вересень 2022 р.; 40 (9): 632-638. PMID: 36126290 Назва анотації: Терапевтичні ефекти лазерної терапії низького рівня на когнітивні симптоми пацієнтів із деменцією: подвійне сліпе рандомізоване клінічне дослідження. Abstract: Дослідити вплив лазерної терапії низького рівня (LLLT) як нового нефармацевтичного підходу до покращення когнітивних симптомів у пацієнтів із деменцією. Рутинне фармакологічне лікування пацієнтів із деменцією неефективне та має значні побічні ефекти. Нещодавні спроби розробити нефармацевтичні підходи вважаються сприятливими для пацієнтів з деменцією. Тридцять два пацієнти з деменцією були випадковим чином розділені на ту саму популяцію LLLT і фіктивних груп. Група LLLT пройшла транскраніальну LLLT, а фіктивна група отримала той самий протокол з лазером нульової інтенсивності. Усіх пацієнтів у двох групах оцінювали за допомогою мінімального обстеження стану (MMSE) та тестів на клінічну оцінку деменції (CDR) під час госпіталізації як вихідного рівня через 2 та 6 тижнів після втручання. Швидкість зміни показників MMSE у фіктивних групах і групах LLLT становив 0,13 ± 0,96 і 2,31 ± 1,81 на тижні 2 (= 0,00005), а також -0,25 ± 0,86 і 2,53 ± 1,73 на тижні 8 (= 0,000003). У групі LLLT середні показники CDR становили 1,28 ± 0,71, 1,28 ± 0,71 і 1,25 ± 0,80 на початку, тиждень 2 і тиждень 8 (= 0,605 і = 0,742), відповідно. Середні показники CDR у фіктивній групі становили 1,69 ± 0,73, 1,75 ± 0,68 і 1,72 ± 0,82 на початковому етапі, на 2-му та 8-му тижнях відповідно. Ці результати свідчать про те, що лазерна терапія може бути перспективним методом лікування та доповненням до фармакотерапія у пацієнтів з деменцією. IRCT20191018045148N1 було отримано з Іранського реєстру клінічних випробувань (IRCT.ir).

читати далі

Leave a Comment