Ці результати демонструють, що гідроксисафлор жовтий А може бути перспективним засобом для лікування ішемічного інсульту.

PMID: клітини. 22 листопада 2022 р.;11(23). Epub 2022, 22 листопада. PMID: 36496986 Назва анотації: Hydroxysafflor Yellow A виявляє нейропротекторну дію через шлях HIF-1α/BNIP3 для активації аутофагії нейронів після OGD/R. Abstract: У процесі ішемічного інсульту (ІІ) клітинна макроаутофагія/аутофагія та апоптоз відіграють важливу роль у нейропротекції від нього. Тому регулювання їхнього балансу є потенційною терапевтичною стратегією. Було доведено, що гідроксисафлор жовтий А (HSYA) має протизапальну та антиоксидантну дію, яка може захистити нейрони. Досліджуючи біоінформатику в поєднанні з мережевою фармакологією, ми виявили, що HIF1A і CASP3, ключові фактори, що регулюють аутофагію та апоптоз, можуть бути важливими мішенями HSYA для нейропротекції в моделі кисневої депривації та реперфузії (OGD/R). У цьому дослідженні ми досліджували можливий новий механізм нейропротекції HSYA в моделі OGD/R. Результати показали, що OGD/R збільшив експресію HIF1A та CASP3 у клітинах SH-SY5Y та індукував аутофагію та апоптоз, тоді як втручання HSYA додатково сприяло експресії HIF1A та пригнічувало рівень CASP3, що супроводжувалося збільшенням аутофагії та зменшенням в апоптозі в клітинах SH-SY5Y. Інгібування HIF1A зменшувало активацію аутофагії, індукованої HSYA, тоді як інгібування аутофагії посилювало апоптоз клітин і блокувало нейропротекторний ефект HSYA, що свідчить про те, що нейропротекторний ефект HSYA повинен бути опосередкований активацією сигнального шляху HIF1A/BNIP3 для індукції аутофагії. . Ці результати демонструють, що HSYA може бути перспективним засобом для лікування ІІ.

читати далі

Leave a Comment