Це дослідження показує, що адренанова кислота та EPA захищають від ризику депресії.

PMID: Front Nutr. 2022;9:1010476. Epub, 6 грудня 2022 р. PMID: 36562041 Назва анотації: Причинний вплив жирних кислот на депресію: Менделівське рандомізаційне дослідження. Анотація: ЦІЛІ: Широко вважається, що жирні кислоти (ЖК) відіграють важливу роль у патофізіології депресії. Однак причинно-наслідкові зв’язки між ФА та депресією залишаються невловимими та вимагають подальших досліджень. Ми мали на меті дослідити потенційний причинно-наслідковий зв’язок між ФА [saturated fatty acids (SFA), mono-unsaturated fatty acids (MUFA), and polyunsaturated fatty acids (PUFA)] та ризик депресії за допомогою аналізу менделівської рандомізації (МР). МЕТОДИ. Ми провели МР-аналіз із двома зразками, використовуючи зведені дані широкомасштабних загальногеномних асоціаційних досліджень (GWAS) у Європі (= 500 199 осіб) і ФА. [saturated fatty acids (SFA), mono-unsaturated fatty acids (MUFA), and polyunsaturated fatty acids (PUFA)] рівнях. МР-аналіз проводили за допомогою коефіцієнта Вальда та методів зваженої зворотної дисперсії (IVW), а аналіз чутливості проводили за допомогою простого режиму, зваженого режиму, методу зваженої медіани та методу МР-Еггера. РЕЗУЛЬТАТИ: Ми виявили причинно-наслідкові наслідки для рівні олеїнової кислоти (OA; OR = 1,07, = 5,72×10), адрененової кислоти (OR = 0,74, = 1,01×10), α-ліноленової кислоти (ALA; OR = 2,52, = 1,01×10), ейкозапентаєнової кислоти ( EPA; OR = 0,84, = 3,11×10) щодо ризику депресії після корекції Бонферроні. Аналіз чутливості показав подібні тенденції. Причинно-наслідкового впливу між рівнями SFA та ризиком депресії не спостерігалося. ВИСНОВОК: Наше дослідження показує, що адренанова кислота та EPA захищають від ризику депресії, тоді як OA та ALA є потенційними факторами ризику депресії. Тим не менш, базові механізми, які опосередковують зв’язок між цими ФА та ризиком депресії, повинні бути досліджені в подальших експериментах.

читати далі

Leave a Comment