Хонокіол зменшує мітохондріальну дисфункцію та пригнічує апоптоз нервових клітин у щурів із черепно-мозковою травмою.

PMID: J Mol Neurosci. 12 грудня 2022 р. Epub 12 грудня 2022 р. PMID: 36508141 Назва анотації: Хонокіол зменшує мітохондріальну дисфункцію та інгібує апоптоз нервових клітин у щурів із черепно-мозковою травмою шляхом активації мітохондріальної реакції розгорнутого білка. Анотація: Це дослідження було розроблено з метою визначення впливу та основного механізму дії гонокіолу (HNK) на черепно-мозкову травму (TBI). Модель ЧМТ щурів була створена з використанням модифікованого методу перкусії у вільному падінні Фіні та лікування HNK шляхом внутрішньоочеревинної ін’єкції. Тканини головного мозку щурів у кожній групі оцінювали за допомогою аналізу кінцевої дезоксинуклеотидилтрансферази dUTP нік-енд маркування (TUNEL) для визначення рівня апоптозу нейронів. Вестерн-блоти використовували для виявлення рівнів експресії пов’язаних з апоптозом білків (Bcl-2 і Bax), а ELISA використовували для вимірювання рівнів прозапальних цитокінів (IL-18 і IL-1β) і активності каспази- 1. Крім того, також вимірювали потенціал мітохондріальної мембрани, активні форми кисню (АФК) і аденозин-5′-трифосфат (АТФ). Для визначення відносних рівнів експресії білків і мРНК, пов’язаних із відповіддю мітохондріального розгорнутого білка (UPRmt), використовували Вестерн-блоти та ПЛР-ПЛР. Виходячи з експериментальних результатів, лікування HNK було пов’язане зі зменшенням кількості TUNEL-позитивних клітин, зниженням рівня експресії Bax, підвищенням рівня експресії Bcl-2 та інгібуванням нейронального апоптозу в тканині головного мозку щурів з ЧМТ. HNK також пригнічував нейрозапалення шляхом зниження рівнів IL-1β та IL-18 і активності каспази-1. Крім того, HNK знизив потенціал мітохондріальної мембрани та рівні АФК, підвищив рівень АТФ і покращив мітохондріальну дисфункцію в нервових клітинах. Крім того, під час дослідження механізму HNK на ЧМТ ми виявили, що HNK може активувати UPRmt шляхом підвищення рівня експресії мРНК і білка HSPA9, CLPP і HSP60 у тканинах мозку щурів з ЧМТ. У сукупності HNK зменшує мітохондріальну дисфункцію, пригнічує апоптоз нервових клітин і послаблює запалення в мозку щурів з ЧМТ. Захисний ефект HNK може бути досягнутий за рахунок активації UPRmt.

читати далі

Leave a Comment