Фізетин зменшує навантаження на старіючі епітеліальні клітини канальців, а також пригнічує проліферативні фібробласти при вовчаковому нефриті мишей.

PMID: передній імунол. 2022;13:960601. Epub 2022, 17 листопада. PMID: 36466895 Назва анотації: Фізетин зменшує навантаження на старіючі канальцеві епітеліальні клітини, а також пригнічує проліферативні фібробласти при вовчаковому нефриті мишей. Abstract: Системний червоний вовчак (СЧВ) – хронічне аутоімунне запальне захворювання, що характеризується ураженням багатьох органів. Вовчаковий нефрит (ВВ) є основним фактором ризику загальної захворюваності та смертності пацієнтів із СЧВ. Отже, розробка ефективних ліків має ключове значення для лікування людей з ЛН. Фізетин відіграє сенолітичну роль, спеціально елімінуючи старіючі клітини, пригнічуючи клітинну проліферацію та надаючи протизапальну, антиоксидантну та протипухлинну дію. Проте було проведено обмежені дослідження користі та терапевтичних механізмів фізетину при хронічному запаленні. Подібним чином залишається неясним, чи залежать ефекти фізетину від типу клітин. У цьому дослідженні ми виявили, що миші MRL/lpr, схильні до LN, продемонстрували накопичення Ki-67-позитивних міофібробластів і p15-позитивних старіючих тубулярних епітеліальних клітин (TEC), які високо експресують трансформуючий фактор росту β (TGF-β). Стимуляція TGF-β спричинила старіння ниркових TEC NRK-52E і проліферацію ниркових фібробластів NRK-49F, що свідчить про те, що TGF-β сприяє старінню та проліферації залежно від типу клітини, що пригнічується лікуванням фізетином. Крім того, лікування фісетином зменшувало кількість старіючих ТЕС і міофібробластів, що послаблювало фіброз нирок, знижувало експресію асоційованого зі старінням секреторного фенотипу (SASP) і збільшувало проліферацію ТЕС. Ці дані свідчать про те, що ефекти фізетину змінюються залежно від типу клітин і можуть мати терапевтичні ефекти при складних і різноманітних патологіях ЛН.

читати далі

Leave a Comment