Флавоноїд нарингенін полегшує артрит, викликаний колагеном.

PMID: Int J Mol Sci. 23 грудня 2022 р.; 24 (1). Epub 2022, 23 грудня. PMID: 36613721 Назва анотації: Флавоноїд нарингенін полегшує спричинений колагеном артрит шляхом стримування міграції та поляризації лімфоцитів CD4T, керованих регулюванням поділу мітохондрій. Резюме: Ревматоїдний артрит (РА) – прогресуюче аутоімунне захворювання. Через локальну інфільтрацію та пошкодження суглобів активовані клітини CD4T відіграють вирішальну роль у прогресуванні РА. Однак точні регуляторні механізми викликають збентеження, що робить ефективне лікування РА розчаруванням. Це дослідження мало на меті дослідити вплив поділу мітохондрій на поляризацію та міграцію клітин CD4T, а також регуляторний механізм NAR, щоб прояснити терапевтичні цілі та нові стратегії лікування РА. У цьому дослідженні була створена модель артриту, індукованого колагеном (CIA), і щурам випадковим чином давали фізіологічний розчин або нарингенін (NAR, 10 мг/кг, 20 мг/кг, 50 мг/кг, внутрішньовенно) один раз на день перед введенням. евтаназований на 42-й день первинної імунізації. У кожній групі досліджували поведінку, подібну до болю, показники суглобового індексу, кількість інфільтрованих синовіальною тканиною CD4T клітин і фактори запалення. In vitro лімфоцити CD4T селезінки були отримані з кожної групи. Крім того, інгібітор мітохондріального поділу 1 (Mdivi-1) або NAR додавали до клітинного середовища, що містить хемокіновий ліганд 12 (CXCL12) мотиву CXC, щоб індукувати лімфоцити CD4T відповідно. Поляризаційну здатність клітин CD4T оцінювали за допомогою інтенсивності імунофлуоресценції легкого ланцюга F-актину та міозину, фосфорильованого на Ser19 (pMLC S19), а мітохондріальний розподіл визначали аналізом спільної локалізації транслокази зовнішньої мітохондріальної мембрани 20 (TOM20). , мітохондріальний маркер) і молекула міжклітинної адгезії 1 (ICAM1, маркер уроподи). Мітохондріальний поділ досліджували шляхом виявлення пов’язаного з динаміном білка 1 (Drp1) і мітохондріального білка 1 (Fis1) за допомогою вестерн-блоттингу та імунофлуоресценції. Це дослідження показало, що високі дози NAR (50 мг/кг, внутрішньовенно) полегшили больову поведінку та показники суглобового індексу, знизили сироватковий рівень інтерлейкіну 6 (IL-6) і фактора некрозу пухлин α (TNF-α) і врахували для лімфоцитів CD4T, які інфільтрувалися в синовіальну оболонку групи CIA. Тим часом NAR (50 мг/кг, внутрішньовенно) пригнічував поляризацію лімфоцитів CD4T селезінки, зменшував перерозподіл мітохондрій у уроподах і пригнічував експресію Drp1 і Fis1 у моделі CIA. Крім того, експерименти in vitro підтвердили, що NAR зменшує поділ мітохондрій, що, у свою чергу, пригнічує індуковану CXCL12 поляризацію та міграцію лімфоцитів CD4T. Наші результати продемонстрували, що флавоноїд NAR є перспективним препаратом для лікування ревматоїдного артриту, який може ефективно перешкоджати діленню мітохондрій, таким чином пригнічуючи поляризацію та міграцію клітин CD4T у синовіальній мембрані.

читати далі

Leave a Comment