У пацієнтів з атеросклерозом після 12 місяців лікування екстрактом старого часнику спостерігалося успішне покращення перфузії периферичних тканин.

PMID: Int Wound J. 2021 жовт.; 18 (5): 681-691. Epub 2021, 16 лютого. PMID: 33590955 Назва анотації: У пацієнтів з атеросклерозом після 12 місяців лікування екстрактом витриманого часнику спостерігалося успішне покращення перфузії периферичних тканин. Анотація: У пацієнтів з артеріолосклерозом спостерігається порушення мікросудинної перфузії, що призводить до порушення загоєння ран. Показано, що екстракт витриманого часнику позитивно впливає на еластичність судин. Це дослідження мало на меті оцінити вплив тривалого лікування AGE на перфузію периферичних тканин у пацієнтів із підтвердженим атеросклерозом. Дев’яносто три пацієнти з підтвердженим на комп’ютерній томографії атеросклерозом коронарних артерій були рандомізовані подвійним сліпим методом у групу плацебо або 2400 мг AGE щодня протягом 1 року. Перфузію периферичних тканин оцінювали через 0 і 12 місяців за допомогою лазерної спекл-контрастної візуалізації. Проводили вимірювання постоклюзійної реактивної гіперемії (PORH) і шкірно-судинної провідності (CVC) за допомогою іонофорезу ацетилхоліну (Ach). Через 12 місяців значне збільшення на 21,6% (95% ДІ 3,2%-40,0%, P

читати далі

Leave a Comment