Убіхінол полегшує ендотеліальну дисфункцію у суб’єктів із легкою та помірною дисліпідемією.

PMID: Поживні речовини. 15 квітня 2020 р.; 12 (4). Epub, 15 квітня 2020 р. PMID: 32326664 Назва анотації: Убіхінол покращує ендотеліальну дисфункцію у суб’єктів із легкою та помірною дисліпідемією: рандомізоване клінічне дослідження. Анотація: У цьому рандомізованому подвійному сліпому одноцентровому дослідженні (номер ANZCTR ACTRN12619000436178) ми мали на меті дослідити зміни ендотелій-залежної вазодилатації, викликаної убіхінолом, відновленою формою коензиму Q10 (CoQ10), у здорових суб’єктів із помірною дисліпідемією. П’ятдесят один суб’єкт з рівнем холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) 130-200 мг/дл, які не приймають статини чи інші гіполіпідемічні препарати, помірна (2,5%-6,0%) ендотеліальна дисфункція, виміряна дилатацією, опосередкованою потоком (FMD ) плечової артерії та відсутності клінічних ознак серцево-судинного захворювання були рандомізовані для отримання убіхінолу (200 або 100 мг/день) або плацебо протягом 8 тижнів. Основним показником результату був вплив добавок убіхінолу на ящур наприкінці дослідження. Вторинні результати включали зміни ящуру на 4-му тижні, зміни загального й окисленого коензиму Q10 у плазмі на 4-му та 8-му тижнях, а також зміни рівнів нітратів і нітритів у сироватці крові (NOx), а також сприйнятливість плазми до окислення in vitro на 8-му тижні. Аналіз дані 48 учасників, які завершили дослідження, продемонстрували значне збільшення ящуру в обох групах лікування порівняно з групою плацебо (200 мг/день, +1,28%±0,90%; 100 мг/день, +1,34%±1,44%;

читати далі

Leave a Comment