Сумах демонструє онкостатичну активність у терапевтичній та профілактичній моделі карциноми молочної залози.

PMID: Int J Mol Sci. 2020 26 грудня; 22 (1). Epub 2020, 26 грудня. PMID: 33375383 Назва анотації: L. (Sumac) демонструє онкостатичну активність у терапевтичній та профілактичній моделі карциноми молочної залози. Анотація: Всеосяжні наукові дані свідчать про те, що ізольовані фітохімічні речовини або цілі рослинні продукти можуть сприятливо змінювати канцерогенез. Метою цього дослідження було оцінити онкостатичну активність L. (сумах) з використанням тваринних моделей (щурів і мишей) і клітинних ліній карциноми молочної залози (у вигляді порошку) вводили через дієту у двох концентраціях (низька доза: 0,1% (/) і висока доза: 1 % (/) ) протягом тривалості експерименту на сингенних моделях 4T1 миші та хімічно індукованої карциноми молочної залози щурів. Після розтину було проведено гістопатологічний та молекулярний аналіз зразків пухлин у гризунів. Крім того, були проведені аналізи in vitro з використанням клітин MCF-7 і MDA-MB-231. Домінуючими метаболітами, присутніми в досліджуваному метанольному екстракті, були глікозиди галової кислоти (можливі галлотаніни). У мишачій моделі при вищій дозі (1%) об’єм пухлини значно зменшувався на 27% порівняно з контролем. Крім того, оброблені пухлини продемонстрували значне дозозалежне зниження індексу мітотичної активності на 36,5% та 51% порівняно з контрольною групою. У дослідженні хіміопрофілактики з використанням щурів при більш високій дозі спостерігалося значне зниження частоти пухлин на 20%, а при застосуванні нижчих доз незначне зниження частоти пухлин на 29% порівняно з контролем. Оцінка механізму онкостатичної дії з використанням дійсних клінічних маркерів продемонструвала декілька позитивних змін у пухлинних клітинах щурів після лікування. У цьому відношенні гістопатологічний аналіз оброблених зразків пухлини показав значне дозозалежне зниження співвідношення карцином високого/низького ступеня злоякісності на 66% і 73% порівняно з контролем. У лікуваних карциномах щурів ми виявили значне підвищення експресії каспази-3, Bax і Bax/Bcl-2; з іншого боку, значне зниження експресії Bcl-2, Ki67, CD24, ALDH1 і EpCam і рівнів MDA. У порівнянні з контрольними зразками оцінка епігенетичних змін у пухлинних клітинах щурів in vivo показала значне дозозалежне зниження статусу метилювання лізину H3K4m3 та H3K9m3 та дозозалежне збільшення ацетилювання лізину на рівнях H4K16ac (H4K20m3 не змінювалося) у групах лікування . Однак лише при низькій дозі сумаху спостерігалося значне зниження експресії онкогенного miR210 і збільшення пухлино-супресивного miR145 (miR21, miR22 і miR155 не змінювалися). Нарешті, лише при меншій дозі сумаху значне зниження статусу метилювання трьох із п’яти промоторів генів -,, і (і) не змінювалося. Оцінки in vitro з використанням метанольного екстракту показали значну протиракову ефективність у клітинах MCF-7 і MDA-MB-231 (з використанням ресазуріна, клітинного циклу, аннексину V/PI, каспази-3/7, Bcl-2, PARP і аналіз потенціалу мітохондріальної мембрани ). На завершення сумах продемонстрував значну онкостатичну активність на моделях карциноми молочної залози у гризунів, що було підтверджено механічними дослідженнями in vivo та in vitro.

читати далі

Leave a Comment