Сульфорафан викликає зупинку клітинного циклу та апоптоз у гліобластомі людини.

PMID: Int J Mol Sci. 2021 18 жовтня;22(20). Epub 2021, 18 жовтня. PMID: 34681862 Назва анотації: Сульфорафан викликає зупинку клітинного циклу та апоптоз у клітинних лініях гліобластоми людини U87MG та U373MG в умовах гіпоксії. Резюме: Мультиформна гліобластома (МГБ) є найбільш поширеною та агресивною первинною пухлиною головного мозку. Середня виживаність після постановки діагнозу коливається від 15 до 17 місяців, оскільки пухлина стійка до більшості терапевтичних стратегій. GBM демонструє мікросудинну гіперплазію та виражений некроз, спровокований гіпоксією. Сульфорафан (SFN), ізотіоціанат, отриманий з хрестоцвітих овочів, уже продемонстрував здатність пригнічувати проліферацію клітин, провокуючи зупинку клітинного циклу та призводячи до апоптозу в багатьох клітинних лініях. У цьому дослідженні ми досліджували протипухлинні ефекти SFN [20-80μM for 48 h] в клітинах GBM в нормоксичних і гіпоксичних умовах. Аналіз життєздатності клітин, проточна цитометрія та результати Вестерн-блоттингу показали, що SFN може індукувати апоптоз клітин GBM залежно від дози в обох умовах. Зокрема, SFN істотно індукував активацію каспази 3/7 і фрагментацію ДНК. Крім того, наші результати продемонстрували, що SFN пригнічує проліферацію клітин GBM шляхом зупинки клітинного циклу в S-фазі, також в умовах гіпоксії, і що ці ефекти можуть бути частково пов’язані з його здатністю індукувати окислювальний стрес шляхом зниження рівня глутатіону та підвищення фосфорилювання позаклітинних сигнал-регульованих кіназ (ERK). Загалом ми припустили, що лікування SFN може служити потенційною терапевтичною стратегією, окремо або в комбінації, проти GBM.

читати далі

Leave a Comment