Спонтанне розсмоктування грижі поперекового диска: обсерваційне ретроспективне дослідження у 9 пацієнтів.

PMID: світова нейрохірургія. 3 січня 2019 р. Epub 3 січня 2019 р. PMID: 30610984 Назва анотації: Спонтанне розсмоктування грижі поперекового диска: спостережне ретроспективне дослідження у 9 пацієнтів. Анотація: ДОвідкова інформація. У літературі спонтанне розсмоктування грижі поперекового диска пояснюється різними механізмами, а численні дослідження повідомляють про численні прогностичні фактори розсмоктування. Метою цього дослідження було оцінити явища спонтанного розсмоктування грижі поперекового диска без хірургічного втручання (механізми, прогностичні фактори, очікуваний час для розсмоктування та відповідний час для консервативного лікування). МЕТОДИ. Ця ретроспективна серія клінічних випадків включала 9 пацієнтів з грижею поперековий диск на початковій магнітно-резонансній томографії (МРТ). Середній вік становив 39±6,3 років, а співвідношення чоловіків і жінок становило 2:1. Усі пацієнти мали біль у спині та ішіас без моторної недостатності. Всі хворі відмовилися від оперативного втручання; тому їх лікували консервативно. Пацієнти проходили клінічне та рентгенологічне спостереження (МРТ) в амбулаторії на регулярних відвідуваннях (протягом 18 місяців). РЕЗУЛЬТАТИ. Спонтанне розсмоктування грижі міжхребцевого диска було виявлено у всіх пацієнтів у середньому через 8,7±3,2 місяця. Усі пацієнти клінічно одужали в середньому за 5,7±1,6 тижня шляхом консервативного лікування. Великі та/або секвестровані диски асоціювалися з швидкою резорбцією. Пацієнти на ранньому етапі одужання показали ранню спонтанну резорбцію диска. ВИСНОВКИ. Спонтанна резорбція грижі поперекового диска може відбуватися різними механізмами (ретракція, дегідратація та запальний механізм). Великі та/або секвестровані диски є важливими прогностичними факторами швидкої спонтанної резорбції. Крім того, раннє клінічне одужання зазвичай пов’язане зі швидким розсмоктуванням грижі диска.

читати далі

Leave a Comment