Ресвератрол пригнічує проліферацію та індукує аутофагію, блокуючи експресію SREBP1 у ракових клітинах порожнини рота.

PMID: Молекули. 26 листопада 2022; 27 (23). Epub 2022, 26 листопада. PMID: 36500345 Назва анотації: Ресвератрол пригнічує проліферацію та індукує аутофагію шляхом блокування експресії SREBP1 у ракових клітинах порожнини рота. Резюме: Ресвератрол є поліфенольним антиоксидантом, який міститься у винограді, червоному вині та арахісі, і, як повідомляється, має протипухлинну дію на різні види раку. Однак точний механізм його протиракової дії при раку ротової порожнини до кінця не вивчений і залишається суперечливим. Ресвератрол виявляє сильний гіполіпідемічний ефект; тому ми перевірили його вплив на ліпідний обмін при раку ротової порожнини. Ресвератрол значно знижує життєздатність клітин і викликає аутофагічну загибель клітин раку порожнини рота, але не в нормальних клітинах. Цей селективний ефект супроводжувався суттєво зниженим ліпогенезом, який викликаний пригніченням гена протеїну 1, що зв’язує регуляторний елемент транскрипції (SREBP1), з подальшим пригніченням білка, що зв’язує епідермальні жирні кислоти (E-FABP). Було наполегливо припущено, що аутофагія, спричинена ресвератролом, є результатом інгібування опосередкованої SREBP1 сигналізації виживання клітин. Репортерний аналіз люциферази також показав, що ресвератрол має потужний і специфічний інгібуючий ефект на SREBP1-залежну трансактивацію. Важливо, що ресвератрол помітно пригнічував ріст ракових клітин порожнини рота в моделі ксенотрансплантата тварин, не виявляючи явної цитотоксичності. Підсумовуючи, ресвератрол індукує аутофагію в ракових клітинах ротової порожнини шляхом пригнічення метаболізму ліпідів через регуляцію експресії SREBP1, що підкреслює новий механізм протиракової дії ресвератролу.

читати далі

Leave a Comment