Результати показали, що екстракт Clitoria ternatea має сильні антиглікаційні та антиоксидантні властивості.

PMID: BMC Complement Altern Med. 2015 18 лютого; 15:27. Epub 2015, 18 лютого. PMID: 25887591 Назва анотації: Інгібуюча дія екстракту пелюсток квітки Clitoria ternatea на індуковане фруктозою глікування білка та залежне від окислення пошкодження альбуміну in vitro. Анотація: ОБЩА ІНФОРМАЦІЯ: Накопичення кінцевих продуктів глікації (AGEs) у тканинах організму пов’язане з прогресуванням вікових захворювань. Інгібування утворення AGE є обов’язковим підходом для полегшення діабетичних ускладнень. Було продемонстровано, що екстракт Clitoria ternatea (CTE) має протидіабетичну дію. Однак немає наукових доказів, що підтверджують його антиглікаційну дію. Мета цього дослідження полягала в тому, щоб визначити інгібуючу дію CTE на індуковане фруктозою утворення AGEs і окислення білка. Антиоксидантну активність CTE також оцінювали різними методами. МЕТОДИ: У водному екстракті CTE (0,25-1,00 мг/мл) вимірювали вміст загальних фенольних сполук, флавоноїдів та антоціанів методом Фоліна-Чокальтеу, колориметричним методом AlCl3, та диференціальний метод рН відповідно. Різні концентрації CTE інкубували з BSA і фруктозою при 37°C протягом 28 днів. Вимірювали утворення флуоресцентних AGEs, рівень фруктозаміну, вміст карбонілу білка та тіолової групи. Антиоксидантну активність in vitro вимірювали за активністю поглинання 1,1-дифеніл 2-пікрилгідразилу (DPPH), еквівалентної антиоксидантної здатності тролокса (TEAC), антиоксидантної сили, що знижує залізо (FRAP), активності поглинання гідроксильних радикалів (HRSA), поглинання супероксидних радикалів активність (SRSA) і хелатну здатність іонів заліза (FICP). РЕЗУЛЬТАТИ: Результати показали, що вміст загальних фенольних сполук, флавоноїдів і загальних антоціанів у CTE становив 53 ± 0,34 мг екв. галової кислоти/г сухого екстракту, 11,2 ± 0,33 мг катехіну. еквівалентів/г сухого екстракту та 1,46 ± 0,04 мг еквівалентів ціанідин-3-глюкозиду/г сухого екстракту відповідно. Крім того, CTE (0,25-1,00 мг/мл) значно пригнічував утворення AGE залежно від концентрації. CTE також помітно знизив рівень фруктозаміну та окислення білка шляхом зменшення вмісту карбонілу білка та запобігання виснаженню вільного тіолу. Для активності поглинання радикалів DPPH і SRSA, КТР мав значення IC50 0,47 ± 0,01 мг/мл і 0,58 ± 0,04 мг/мл. Крім того, значення КТР FRAP і TEAC становили 0,38 ± 0,01 ммоль еквівалента FeSO4/мг сухого екстракту та 0,17 ± 0,01 мг еквівалента тролокса/мг сухого екстракту. Однак CTE продемонстрував слабку активність поглинання гідроксильного радикалу та слабкий антиоксидантний хелатор заліза. ВИСНОВКИ: Результати показали, що CTE має сильні антиглікаційні та антиоксидантні властивості та може мати терапевтичний потенціал у профілактиці діабетичних ускладнень, опосередкованих AGE.

читати далі

Leave a Comment