Піцеатанол сприяє нейропротекції при експериментальній діабетичній периферичній нейропатії та нейротоксичності, спричиненій гіперглікемією.

PMID: Int Immunopharmacol. Березень 2023 р. ;116:109793. Epub 2023, 1 лютого. PMID: 36731149 Назва анотації: Піцеатаннол сприяє нейропротекції шляхом індукції мітофагії та мітобіогенезу в експериментальній діабетичній периферичній нейропатії та нейротоксичності, спричиненій гіперглікемією. Анотація: Піцеатаннол (PCN), активатор SIRT1, регулює механізм множинного окисного стресу та має протизапальний потенціал при різних запальних станах. Проте його роль у розвитку периферичної нейропатії (ДН), викликаної діабетичним ураженням, залишається невідомою. Окислювальний стрес і мітохондріальна дисфункція є основними факторами, що сприяють ДН. Безліч досліджень довели, що стимуляція сиртуїном1 (SIRT1) сприяє відновленню нервових функцій шляхом активації мітохондріальних функцій, таких як мітохондріальний біогенез і мітофагія. Діабетична нейропатія (ДН) була спровокована введенням стрептозотоцину (СТЗ) у дозі 55 мг/кг внутрішньовенно самцям щурів Sprague Dawley (SD). Механічну, термічну гіпералгезію оцінювали за допомогою занурення у воду, естезіометра Vonfrey і штангенциркуля Randall Sellito. Швидкість рухової та сенсорної нервової провідності вимірювали за допомогою системи Power Lab 4sp, тоді як лазерну доплерівську систему використовували для оцінки нервового кровотоку. Для індукування гіперглікемії для досліджень in vitro до клітин Neuro2a застосовували умови з високим вмістом глюкози (HG) (30 мМ). У дозах 5 і 10 мкМ PCN перевіряли на його роль в активації SIRT1 і Nrf2. HG-індуковані клітини N2A, реактивний вплив кисню, мітохондріальні супероксиди та мітохондріальні мембранні потенціали були відновлені під впливом PCN, і їхній ріст нейритів був посилений. Спрямований мітохондріальний біогенез, активований проліфератором пероксисом рецептор-гамма-коактиватор-1α (PGC-1α), був індукований посиленням активації SIRT1 піцеатанолом. Активація SIRT1 також посилила Nrf2-опосередковану антиоксидантну передачу сигналів. Результати нашого дослідження показали, що введення PCN може протидіяти зниженню мітохондріальної функції та антиоксидантної активності у діабетичних щурів і клітин N2A, які піддавалися HG, шляхом підвищення активності SIRT1 і Nrf2.

читати далі

Leave a Comment