Піперин демонструє потенційну антибіоплівкову активність проти Pseudomonas aeruginosa.

PMID: Appl Biochem Biotechnol. 29 грудня 2022 р. Epub 29 грудня 2022 р. PMID: 36580259 Назва анотації: Піперин демонструє потенційну антибіоплівкову активність проти Pseudomonas aeruginosa шляхом накопичення активних форм кисню, впливу на гідрофобність клітинної поверхні та визначення кворуму. Анотація: грампозитивні та грамнегативні бактерії часто утворюють біоплівку за допомогою різних механізмів сприяння патогенності. Отже, молекулу антибіоплівки необхідно досліджувати окремо на обох організмах, щоб контролювати загрозу біоплівки. Оскільки вже повідомлялося про антибіоплівкову активність піперину проти Staphylococcus aureus; тут ми мали на меті вивчити антибіоплівкову активність проти Pseudomonas aeruginosa. P. aeruginosa є умовно-патогенним грамнегативним патогеном, який може спричинити кілька інфекцій, пов’язаних із наданням медичної допомоги, використовуючи біоплівку. Кілька експериментів, таких як кристалічний фіолетовий аналіз, оцінка загального білка, вимірювання позаклітинної полімерної речовини та мікроскопічний аналіз підтвердили, що нижчі концентрації (8 і 16 мкг/мл) піперину можуть значно пригнічувати утворення мікробної біоплівки. Крім того, це може також зменшити секрецію факторів вірулентності з P. aeruginosa. Подальше дослідження показало, що гідрофобність клітинної поверхні та мікробна рухливість досліджуваного організму знижуються під впливом піперину. Встановлено, що вплив піперину збільшує накопичення активних форм кисню (АФК), що призводить до інгібування утворення біоплівки. Крім того, дослідження молекулярного моделювання показали, що піперин може впливати на мережу визначення кворуму P. aeruginosa. У цьому напрямку ми помітили, що лікування піперином може зменшити експресію гена відчуття кворуму (lasI), що призвело до інгібування утворення біоплівки. Окрім інгібування біоплівки, було також виявлено, що піперин розщеплює вже існуючу біоплівку P. aeruginosa, не проявляючи жодних антимікробних властивостей для тестового організму. Таким чином, піперин може бути використаний для сталого захисту охорони здоров’я шляхом скомпрометації збірки біоплівки P. aeruginosa.

читати далі

Leave a Comment