Пуерарин: потенційний терапевтичний засіб для пацієнтів з аденокарциномою товстої кишки, які страждають на інфекцію SARS-CoV-2.

PMID: Front Pharmacol. 2022;13:921517. Epub 2022, 23 травня. PMID: 35677450 Назва анотації: Пуерарин: потенційний терапевтичний засіб для пацієнтів з аденокарциномою товстої кишки (COAD), які страждають від інфекції SARS-CoV-2. Анотація: Пацієнти з аденокарциномою товстої кишки (COAD) мають відносно високий ризик інфікування SARS-CoV-2. Однак бракує медичних стратегій для лікування супутніх захворювань COVID-19/COAD. Натуральний продукт пуерарин має відому противірусну, протипухлинну та імуномодулюючу дію. Тому ми припустили, що пуерарин можна використовувати для лікування пацієнтів з COVID-19/COAD. На основі мережевої фармакології та аналізу біоінформатики було визначено потенційні мішені та фармакологічні механізми пуерарину при COVID-19/COAD. Шляхом перетину терапевтичних генів-мішеней для пуерарину, генів, пов’язаних із COVID-19, і генів, пов’язаних із COAD, було отримано 42 гени-мішені пуерарину, які потенційно можуть лікувати коморбідність COVID-19/COAD. Використовуючи 42 потенційних гени-мішені для побудови мережі білок-білкової взаємодії (PPI), ми отримали п’ять основних генів-мішеней, а саме RELA, BCL2, JUN, FOS і MAPK1. Результати біоінформаційного аналізу показали, що пуерарин може лікувати супутні захворювання COVID-19/COAD за допомогою апоптозу, противірусного, антиоксидантного, сигнального шляху NF-κB, сигнального шляху MAPK, сигнального шляху IL-17, сигнального шляху TNF та HIF-1 сигнальний шлях тощо. Це дослідження показало, що пуерарин має потенціал для лікування пацієнтів із COVID-19/COAD і що цільові терапевтичні гени, отримані в дослідженні, можуть надати підказки для лікування супутніх захворювань COVID-19/COAD.

читати далі

Leave a Comment