Пуерарин покращує неалкогольну жирову дистрофію печінки у щурів, регулюючи накопичення ліпідів у печінці, окислювальний стрес і запалення.

PMID: передній імунол. 2022;13:956688. Epub 2022, 25 липня. PMID: 35958617 Назва анотації: Пуерарин покращує неалкогольну жирову дистрофію печінки у щурів, регулюючи накопичення ліпідів у печінці, окислювальний стрес і запалення. Анотація: Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) стала однією з глобальних проблем охорони здоров’я. Виникнення НАЖХП зазвичай супроводжується низкою хронічних метаболічних захворювань, рівень поширеності яких становить 25,24% серед дорослих у всьому світі. Тому НАЖХП серйозно впливає на якість життя пацієнтів і спричиняє великий економічний тягар. Повідомлялося, що пуерарин має функцію зниження рівня ліпідів у сироватці крові, але через складність НАЖХП конкретний механізм дії не з’ясований. Мета цього дослідження полягала в тому, щоб оцінити профілактичну або полегшувальну дію двох доз пуерарину (0,11% і 0,22% в раціоні) на НАЖХП у щурів, викликану дієтою з високим вмістом жирів і фруктози (HFFD). Щурів годували пуерарином, змішаним з HFFD, протягом 20 тижнів. Результати показали, що пуерарин покращив рівень ліпідів у сироватці крові та печінці. Подальше дослідження механізму виявило, що пуерарин покращує накопичення ліпідів у печінці у щурів НАЖХП шляхом зниження експресії ,,,,,,,,, та підвищення експресії ,, і. Водночас після введення пуерарину у сироватці крові та печінці достовірно підвищувався рівень антиоксидантних маркерів (супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, каталази), сироваткових і печінкових факторів запалення (інтерлейкіну-18, інтерлейкінів- 1β і фактор некрозу пухлини α) були явно знижені. Крім того, пуерарин може покращити функцію печінки. Загалом пуерарин покращував спричинену HFFD НАЖХП шляхом модуляції накопичення ліпідів у печінці, функції печінки, окислювального стресу та запалення.

читати далі

Leave a Comment