Пуерарин має радіопротекторний ефект, зменшуючи пошкодження ДНК і апоптоз через PLGF, націлений на miR-34a.

PMID: відповідь на дозу. 2022;20(1):15593258211068649. Epub 2022, 19 січня. PMID: 35110976 Назва анотації: Пуерарин зменшує радіаційно-індуковане пошкодження судинних ендотеліальних клітин через miR-34a/плацентарний фактор росту. Анотація: Мета полягає в дослідженні захисних ефектів Пуераріну на радіаційно-індуковане пошкодження судинних ендотеліальних клітин та його основний механізм. Апоптоз і пошкодження ДНК ендотеліальних клітин судин пуповини людини (HUVEC), які піддалися опроміненню окремо або в поєднанні з глюкозою, в групі, що зазнала впливу, були значно підвищені (

читати далі

Leave a Comment