Протираковий ефект бромелайну та його комбінації з цисплатином на лінії клітин HN5.

PMID: Джей Дент (Шираз). Вересень 2022 р.; 23 (3): 257-265. PMID: 36506883 Назва анотації: Протираковий ефект бромелайну та його комбінації з цисплатином на лінію клітин HN5 (плоскоклітинний рак). Abstract: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ: Плоскоклітинний рак (ПКР) становить понад 90% злоякісних пухлин порожнини рота. Цисплатин, як селективний хіміотерапевтичний засіб для лікування SCC, має багато побічних ефектів, незважаючи на його високу ефективність. Існують деякі дослідження щодо впливу бромелайну, отриманого зі стебел ананаса, на різні злоякісні новоутворення. МЕТА: Метою цього дослідження було дослідити вплив бромелайну окремо та в комбінації з цисплатином на плоскоклітинний рак ротової порожнини (OSCC) і клітинні лінії фібробластів. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. У цьому інтервенційному дослідженні лінію клітин HN5 OSCC і лінію клітин фібробластів обробляли різними концентраціями бромелайну окремо та в комбінації з цисплатином. Тест на життєздатність клітин проводили через 24, 48 і 72 години за допомогою аналізу MTT (3-)4,5-диметилтіазол-2-іл(-2,5-дифенілтетразолію броміду). На завершальній стадії оброблені препаратом клітини пройшли проточну цитометрію для оцінки патернів апоптозу. Дані були проаналізовані за допомогою SPSS 17, ANOVA (для загального порівняння груп) і LSD post hoc тестів (для порівняння двох груп). стор

читати далі

Leave a Comment