Продовжнє дослідження мікробіома шкіри голови свідчить про те, що кокосова олія збагачує здорові комменсали шкіри голови.

PMID: Sci Rep. 2021, 31 березня; 11 (1): 7220. Epub 2021, 31 березня. PMID: 33790324 Назва анотації: Поздовжнє дослідження мікробіому шкіри голови свідчить про те, що кокосова олія збагачує здорові комменсали шкіри голови. Резюме: Лупа – це рецидивуючий хронічний розлад шкіри голови, яким страждає більшість населення світу. Нещодавно метагеномне дослідження індійської мікробіоми шкіри голови описало важливу роль бактеріальних комменсалів у забезпеченні незамінними вітамінами та амінокислотами шкіри голови. Кокосова олія та її склади зазвичай наносяться на шкіру голови в кількох частинах світу для підтримки здоров’я шкіри голови. Таким чином, у цьому дослідженні ми досліджували вплив місцевого застосування кокосової олії на мікробіом шкіри голови (бактеріальний і грибковий) на таксономічному та функціональному рівнях та їх кореляцію з фізіологічними параметрами шкіри голови. Було проведено 16-тижневе дослідження, яке включало 12 тижнів лікування та 4 тижні фази рецидиву, на когорті 140 (70 здорових і 70 хворих на лупу) індійських жінок, у результаті чого було отримано ~ 900 метагеномних зразків. Після фази лікування спостерігалося збільшення кількості Cutibacterium acnes і Malassezia globosa у шкірі голови, ураженій лупою, що негативно корелювало з параметрами лупи. На функціональному рівні спостерігалося збагачення пов’язаних зі здоровою шкірою голови бактеріальних шляхів, таких як метаболізм біотину та зниження шляхів патогенезу грибків. Дослідження надає нову інформацію про вплив кокосової олії на підтримку здорової шкіри голови та зміну мікробіома шкіри голови.

читати далі

Leave a Comment