Порівняння ефекту фотобіомодуляційної терапії та ібупрофену на післяопераційний біль після ендодонтичного лікування.

PMID: Lasers Med Sci. Червень 2020 р.;35(4):971-978. Epub 2019 Dec 7. PMID: 31811497 Назва анотації: Порівняння ефекту фотобіомодуляційної терапії та ібупрофену на післяопераційний біль після ендодонтичного лікування: рандомізоване, контрольоване, клінічне дослідження. Анотація: Метою дослідження було порівняти вплив ібупрофену та застосування протоколу фотобіомодуляційної терапії на зменшення післяопераційного болю в ендодонтично пролікованих зубах за допомогою дизайну рандомізованого клінічного дослідження. Було відібрано 70 пацієнтів з діагнозом симптоматичний необоротний пульпіт. Лікування проводилося одним оператором; для препарування каналів використовувалася реципрокна система; їх обтурували за допомогою гібридної техніки Таггера та коронально запломбували склоіономерним цементом. Після лікування пацієнтів випадковим чином розділили на 2 групи. У групі активного контролю дві таблетки ібупрофену по 600 мг приймали з інтервалом у 12 годин. У групі фотобіомодуляційної терапії опромінення застосовувалося після лікування. Оцінку післяопераційного болю проводив інший дослідник, який не знав груп через 6, 12, 24 та 72 години після лікування. Для вимірювання результату використовували дві шкали болю: числову шкалу оцінки (NRS) і вербальну шкалу оцінки (VRS). Дані аналізували за допомогою парних тестів хі-квадрат, Манна-Уїтні та Вілкоксона. Результат був кращим при фотобіомодуляційній терапії через 6 годин (стор

читати далі

Leave a Comment