Полісахарид Hericium erinaceus значно покращив імунну та антиоксидантну функції.

PMID: Biosci Biotechnol Biochem. 9 грудня 2022 р. Epub 9 грудня 2022 р. PMID: 36494196 Назва анотації: Полісахарид Hericium erinaceus покращує мікроструктуру, імунну функцію, проліферацію та зменшує апоптоз клітин тканин тимуса та селезінки мишей з імунодепресією. Abstract: З метою вивчення впливу полісахариду Hericium erinaceus (HEP) на імунну та антиоксидантну функції мишей з імуносупресією. Контрольна група отримувала дистильовану воду перорально, модельна та експериментальна групи I, II та III отримували 0, 80, 160, 320 мг/кг HEP відповідно протягом двох тижнів після повторного формування з CTX. Порівняно з контрольною групою секреція IL-2, IL-4 та IFN-γ, активність або вміст T-AOC, T-SOD, GSH-PX та експресія PCNA мРНК у тимусі та селезінці були знижені у мишей з імунодепресією (P

читати далі

Leave a Comment