Поліпшувальний ефект структурно розбіжного тритерпеноїду олеанану, 3-епіфріделінолу з Ipomoea batatas проти BPA-індукованої гонадотоксичності.

PMID: Молекули. 29 грудня 2022 р.; 28 (1). Epub 2022, 29 грудня. PMID: 36615482 Назва анотації: Пом’якшувальний ефект структурно дивергентного олеанан-тритерпеноїду, 3-епіфріделінолу проти гонадотоксичності, спричиненої BPA, шляхом націлювання на PARP і NF-κB у щурів. Анотація: Вважається, що пентациклічні тритерпеноїди (ПТ) рослинного походження стримують проліферацію клітин раку простати (РПЖ). Це дослідження спрямоване на оцінку 3-епіфріделінолу (EFD), виділеного з надземної частини Ipomoea batatas, проти РПЖ та його потенційного механізму in vitro та in vivo. Молекулярний докінг підтверджує хорошу спорідненість зв’язування сполуки з цільовими білками, демонструючи енергію зв’язування -7,9 Ккал/моль з BAX, -8,1 Ккал/моль (BCL-2), -1,9 Ккал/моль (NF-κB) і -8,5 Ккал/ моль з P53. У аналізі MTT лікування EFD (3-50 мкМ) показало значне (< 0,05 і < 0,01) залежне від дози та часу падіння на проліферативному графіку DU145 і PC3, а також зростання популяції апоптичних клітин. EFD показав значний IC50 проти DU145 (32,32±3,72 мкМ) і PC3 (35,22±3,47 мкМ). Відповідно до вестерн-блотів, введення EFD значно посилювало розщеплення каспаз і PARP, підвищувало BAX і P53 і знижувало експресію BCL-2 і NF-κB, тим самим запускаючи апоптоз у клітинах РПЖ. Коли самців щурів Sprague Dawley отруєли бісфенолом А (BPA), явне збільшення маси передміхурової залози (0,478±0,08 г) у порівнянні з контролем (0,385±0,03 г) вказує на простатит. Багатодозова обробка ЕФД (10 мг/кг) значно зменшувала розмір передміхурової залози (0,404±0,05 г). EFD продемонстрував значний лікувальний потенціал in vivo, оскільки гематологічні, гормональні та гістопатологічні параметри були значно покращені. Знижене перекисне окислення (TBARS) і придушення запальних маркерів, тобто NO, IL-6 і TNF-α, вказують на значний протизапальний потенціал сполуки. Загалом EFD продемонстрував кращу спорідненість зв’язування з цільовими молекулами, прийнятний профіль ADMET, потужну антипроліферативну та апоптотичну природу та значне зменшення маси запаленої простати у щурів. Дане дослідження демонструє прийнятні фізико-хімічні та фармакокінетичні властивості сполуки з чудовою лікарською природою, отже, EFD у формі стандартизованої композиції може бути розроблений як основна або допоміжна терапія проти РПЖ та гонадотоксичності, спричиненої токсинами.

читати далі

Leave a Comment