Оцінка гематичного, антиоксидантного та антиатеросклеротичного потенціалу Momordica charantia.

PMID: Toxicol Rep. 2022; 9:611-618. Epub 2022, 31 березня. PMID: 35399217 Назва анотації: Оцінка гематичного, антиоксидантного та антиатеросклеротичного потенціалу експериментальних щурів, яких годували холестерином. Анотація: ІНФОРМАЦІЯ: широко використовується в народній медицині для лікування гіперліпідемії та атеросклерозу. МЕТА: оцінити антиатеросклеротичний потенціал, а також його гематичний і антиоксидантний потенціал. МЕТОДИ: Сімдесят два експериментальних щури були випадковим чином розподілені на 9 груп ( I-IX) по 8 щурів кожна. I група (контроль) отримувала 1 мл дистильованої води; II отримав 250 мг/кг.; III отримували 500 мг/кг; В/в вводили лише аторвастатин у дозі 100 мг/кг; V вводили 30 мг/кг холестерину, розчиненого в кокосовій олії; VI вводили з 250 мг/кг плюс 30 мг/кг холестерину. VII обробляли 500 мг/кг плюс 30 мг/кг розчину холестерину; VIII вводили 30 мг/кг розчину холестерину плюс аторвастатин у дозі 100 мг/кг; IX вводили лише 1 мл кокосової олії. Через 60 днів введення у щурів брали зразки крові та аорти. Зразки піддавали біохімічному, гематологічному та гістологічному аналізу з використанням стандартних методів. РЕЗУЛЬТАТИ: Активність глутатіонпероксидази (GPx), малонового діальдегіду (MDA) і каталази (CAT) була значно вищою в групах лікування порівняно з контрольними групами. Було значне збільшення кількості моноцитів у групах, які отримували низьку дозу (250 мг/кг) екстракту (LDMC), високу дозу (500 мг/кг) екстракту (HDMC), а також аторвастатин. Середній корпускулярний об’єм (MCV) і середній корпускулярний гемоглобін (MCH) досліджуваних груп були значно вищими, ніж у контрольній групі. Однак лише група, яка отримувала холестерин плюс HDMC, показала значно нижчу середню концентрацію гемоглобіну (MCHC), ніж у контрольній групі. Гістологічні зрізи аорти демонструють дегенерацію внутрішньої еластичної пластинки в групі, яку годували лише їжею, а також виразку судин і стеноз аорти та важкі периваскулярні інфільтрати запальних клітин. Ці зміни, однак, не були помітні в групах, яким вводили екстракти, а також аторвастатин. ВИСНОВОК: Наші результати показують можливий антиатеросклеротичний потенціал екстракту, який можна порівняти з потенціалом стандартного препарату (аторвастатин).

читати далі

Leave a Comment