Олія примули вечірньої посилює протипухлинну дію тамоксифену проти клітин раку молочної залози.

PMID: Молекули. 7 квітня 2022 р.; 27 (8). Epub, 7 квітня 2022 р. PMID: 35458590 Назва анотації: Олія примули вечірньої посилює протипухлинну дію тамоксифену проти клітин раку молочної залози шляхом індукції апоптозу, пригнічення ангіогенезу та припинення клітинного циклу. Abstract: ДОВІДКОВА ДОВІДКА: Незважаючи на прогрес у лікуванні раку, рак молочної залози (РМЗ) все ще залишається однією з основних причин смертності серед жінок. Більшість ліків проти раку молочної залози викликають серйозні побічні ефекти та резистентність до різних препаратів. Незважаючи на те, що деякі природні сполуки, такі як олія примули вечірньої (EPO), мають протипухлинні властивості при окремому застосуванні, їх поєднання з протипухлинним препаратом тамоксифеном (TAM) ще належить дослідити. Це дослідження мало на меті дослідити протипухлинну ефективність EPO, окремо або в комбінації з TAM, у клітинних лініях РМЖ MCF-7 і MDA-MB-231, а також з’ясувати механізм дії. МЕТОДИ: Аналіз MTT був використовувався для дослідження цитотоксичного ефекту EPO на двох клітинних лініях, і ми виявили прийнятний IC, який можна порівняти з TAM. Використовували ELISA, qRT-PCR, проточну цитометрію та колориметричні методи. РЕЗУЛЬТАТИ: Комбінація EPO та TAM пригнічувала рівень VEGF, експресію гена VEGF та сигнальні шляхи Cyclin D1, зупиняла клітинний цикл та індукувала апоптотичні сигнальні шляхи шляхом збільшення співвідношення Bax/Bcl-2 і активність каспази 3; це виявило значну протипухлинну активність. ВИСНОВКИ: Найбільш значущим відкриттям цього дослідження було підтвердження протипухлинної активності природного продукту EPO, який потенціював активність протипухлинного препарату TAM проти MCF-7 і MDA-MB-231 BC клітинних ліній шляхом індукції апоптозу, інгібування ангіогенезу та зупинки проліферації клітин.

читати далі

Leave a Comment