Нейропротекторний ефект флоретину в моделі хвороби Паркінсона у мишей, індукованої ротеноном.

PMID: J Alzheimers Dis. 26 листопада 2022 р. Epub 26 листопада 2022 р. PMID: 36463449 Назва анотації: Нейропротекторний ефект флоретину в моделі хвороби Паркінсона у мишей, індукованої ротеноном: модуляція mTOR-NRF2-p62 опосередкованої перехресної взаємодії аутофагії та оксидативного стресу. Abstract: ДОВІДКА: Хвороба Паркінсона (ХП) – вікове прогресуюче мультифакторне нейродегенеративне захворювання. Аутофагія та осьова система Keap1-Nrf2 беруть участь у відповіді на окислювальний стрес, метаболічному стресі та вродженому імунітеті, а їхня дисрегуляція пов’язана з патогенними процесами при БП. Флоретин (PLT) є фенольною сполукою, яка, як повідомляється, має протизапальну та антиоксидантну дію. МЕТА: Оцінити нейропротекторний потенціал PLT при PD через модулювання осі аутофагія-антиоксидант. Методи. Нейропротекторний ефект PLT оцінювали in vitro за допомогою ротенону (ROT) експонованої клітинної лінії SH-SY5Y та in vivo з використанням мишей C57BL/6, яким вводили ROT. Мишам вводили PLT (50 і 100 мг/кг перорально) одночасно з ROT (1 мг/кг внутрішньовенно) протягом 3 тижнів. Рухову активність і тривожну поведінку оцінювали за допомогою ротароду та відкритого поля відповідно. Подальший апоптоз (цитохром-C, Bax), α-синуклеїн (α-SYN), тирозингідроксилаза (TH), антиоксидантні білки (фактор 2, пов’язаний з ядерним фактором еритроїдного 2 (NRF2) і гемоксигеназа-1 (HO-1) , аутофагічні (mTOR, Atg5,7, p62, Beclin і LC3B-I/II), оцінювали як in vitro, так і in vivo.РЕЗУЛЬТАТИ: PLT покращує рухову активність і поведінку, подібну до тривоги, у мишей.Надалі PLT зменшує кількість апоптотичних клітин смерті та експресії α-SYN і покращила експресію TH, антиоксиданту та білка, що регулює аутофагію. ВИСНОВОК: У сукупності представлені дані розшифровують, що PLT ефективно покращує моторні та немоторні симптоми шляхом модуляції опосередкованого шляхом mTOR/NRF2/p62 Таким чином, PLT може стати проспективним препаратом, що модифікує хворобу, для лікування ХП.

читати далі

Leave a Comment