Мікроелементи при шумі у вухах: аналіз національного дослідження здоров’я та харчування.

PMID: Am J Otolaryngol. 2022;43(3):103460. Epub, 7 квітня 2022 р. PMID: 35429847 Назва анотації: Мікроелементи у шумі у вухах: аналіз національного опитування щодо здоров’я та харчування. Анотація: МЕТА: мікроелементи та їх добавки були досліджені у розвитку, тяжкості та лікуванні шуму у вухах. Це дослідження мало на меті оцінити зв’язок між параметрами шуму у вухах і рівнями цинку, марганцю та вітаміну B12. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ: У цьому ретроспективному дослідженні проаналізовано національне опитування щодо здоров’я та харчування за 2011-2012 та 2015-2016 роки, віком від 20 до 69 років, які відповіли, чи вони були симптоми шуму у вухах протягом останнього року. Особи з симптомами шуму у вухах далі повідомляли про те, наскільки вони регулярно виявляли симптоми та наскільки руйнівними були симптоми. Для оцінки впливу низьких рівнів цинку, марганцю та вітаміну B12 у сироватці/крові на наявність, регулярність та руйнівність шуму у вухах використовувалися багатофакторні регресії, які враховували вік, стать, расову/етнічну приналежність. РЕЗУЛЬТАТИ: У цьому дослідженні брали участь 9439 учасників, з 16,2% вибірки повідомляють про симптоми шуму у вухах. У моделях багатофакторної регресії низький рівень марганцю в крові асоціювався з регулярністю шуму у вухах (пропорційне ВШ: 1,47 [95% CI: 1.06, 2.05]p = 0,0213) і шум у вухах, що руйнує (пропорційне ВШ: 1,78 [95% CI: 1.08, 2.96]p = 0,0250), але не наявність шуму у вухах (p = 0,4813). Низький рівень цинку в сироватці крові та низький рівень вітаміну В12 у сироватці крові не мали статистично значущого зв’язку з проаналізованими параметрами шуму у вухах. ВИСНОВКИ. Національний репрезентативний аналіз показав, що низький вміст марганцю в крові був значно пов’язаний із регулярністю та руйнівністю шуму у вухах, але було виявлено, що цинк у сироватці крові та вітамін В12 не мали зв’язку. з параметрами шуму у вухах. Ці результати показують, що низькі рівні мікроелементів навряд чи сприятимуть шуму у вухах; однак результати свідчать про необхідність подальших досліджень щодо прийому добавок марганцю у пацієнтів із шумом у вухах.

читати далі

Leave a Comment