Мікробіота кишечника в поєднанні з метаболомікою розкриває механізм впливу куркумолу на фіброз печінки.

PMID: Biomed Pharmacother. 2022 серпень; 152:113204. Epub 2022, 30 травня. PMID: 35653891 Назва анотації: Мікробіота кишечника в поєднанні з метаболомікою розкриває механізм впливу куркумолу на фіброз печінки у мишей. Abstract: МЕТА: Фіброз печінки є оборотним патологічним процесом, профілактика та лікування якого має велике значення для пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки. Це дослідження поєднало аналіз 16S рРНК кишкової мікробіоти та метаболоміку сироватки, щоб дослідити механізм впливу куркумолу на фіброз печінки у мишей. Результати прояснили зв’язок між кишковою мікробіотою та метаболітами в процесі фіброзу печінки. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. У цьому дослідженні ми випадковим чином розділили мишей на контрольну групу, модельну групу та групу лікування куркумолом для аналізу патологічних змін у тканини печінки, а також активність сигнального шляху toll-like receptor 4 (TLR4)/нуклеарної фабрики каппа B (NF-κB) і факторів запалення, таких як фактор некрозу пухлин (TNF), інтерлейкін 6 (IL-6) та ІЛ-8. Мікробіоту кишечника аналізували за допомогою секвенування 16 S рРНК, а сироваткові метаболіти досліджували за допомогою рідинної хромато-мас-спектрометрії (LC-MS). РЕЗУЛЬТАТИ: Молекулярно-біологічні дослідження показали, що куркумол може значно покращити патологічні зміни тканини печінки та пригнічувати виникнення запалення печінки. Тестування кишкової флори показало, що куркумол може значно змінити чисельність Veillonellaceae, Prerotella_oulorum і Alistipes_finegoldii. Метаболомічний аналіз виявив, що протипечінковий фіброзний ефект куркумолу може бути пов’язаний з його регуляцією метаболізму арахідонової кислоти. Кореляційний аналіз показав, що куркумол регулює кількість бактероїдів і бактероїдів і бере участь у метаболізмі простагландину B2. ВИСНОВКИ: коли виникає фіброз печінки, кишкова флора та метаболічна мережа змінюються. Вплив куркумолу на фіброз печінки може бути пов’язаний з його регуляцією кишкової флори та, як наслідок, втручанням у метаболічні шляхи, тим самим зменшуючи запалення печінки.

читати далі

Leave a Comment