Маточне молочко організовує шляхи апоптозу та окислювального стресу та зменшує пошкодження тканин печінки.

PMID: біомаркери. 2022, 27 грудня: 1-10. Epub 2022, 27 грудня. PMID: 36520139 Назва анотації: Маточне молочко організовує шляхи апоптозу та окислювального стресу та зменшує пошкодження тканин печінки щурів шляхом пригнічення Bcl-2, GSK3 та NF-κB та посилення каспази та Nrf- 2 білкові сигнальні шляхи. Анотація: ВСТУП. Маточне молочко (РЖ) медоносної бджоли є традиційним продуктом, який широко використовується як харчова добавка для підтримки лікування різних захворювань. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ: Наше дослідження тривало протягом 8 тижнів. У дослідженні були використані 42 щури-альбіноси Вістар (8 тижнів) самці. У дослідження включено 6 груп; Група 1: Контрольна група (на стандартній дієті), Група 2: RJ (100 мг/кг маси тіла), Група 3: F-50 (50 мг/кг маси тіла), Група 4: F-100 (100 мг/ група 5: F-50 (50 мг/кг маси тіла) + RJ (100 мг/кг маси тіла) Група 6: F-100 (100 мг/кг маси тіла) + RJ (100 мг/кг, bw). Активність малонового діальдегіду (MDA), каталази (CAT) і глутатіону (GSH) у тканині печінки визначали за допомогою спектрофотометра. Зразки тканини печінки досліджували гістопатологічно, а різні рівні білка визначали методом вестерн-блоттингу. РЕЗУЛЬТАТИ: RJ викликав значне зниження рівня MDA, Bcl-2, GSK3 і рівнів експресії білків NF-κB, тоді як індукував значне підвищення рівня GSH, Активність CAT та рівні експресії білка Bax, BDNF, каспази-6, каспази-3, Nrf-2. ВИСНОВОК: Наші результати свідчать про те, що RJ слід використовувати як гепатопротекторний засіб у клініці для модулювання токсичних ефектів фтору та інших хімічних речовин у майбутнє.

читати далі

Leave a Comment