Масаж немовляти та дозрівання мозку, виміряні за допомогою ЕЕГ.

PMID: Early Hum Dev. Вересень 2022 р.; 172:105632. Epub 2022, 22 липня. PMID: 35905636 Назва анотації: Масаж немовляти та дозрівання мозку, виміряні за допомогою ЕЕГ: рандомізоване контрольоване дослідження. Анотація: ІНФОРМАЦІЯ: У дуже недоношених (VPT) немовлят розвиваються несприятливі неврологічні наслідки внаслідок раннього впливу на незрілий мозок позаутробного середовища. ЦІЛІ: Визначити вплив дитячого масажу на дозрівання мозку у немовлят з низьким ризиком VPT. ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ: рандомізоване контрольоване дослідження немовлят VPT, які отримували стандартний догляд або щоденну терапію масажем, яку застосовувала мати, у віці від 34 до 40 тижнів скоригованого віку (CA). СУБ’ЄКТИ: немовлята VPT (народжені від 28 тижнів до 32 + 6 тижнів гестації вік, GA) і здорова когорта доношених для порівняння. ВИМІРИ РЕЗУЛЬТАТІВ: У еквівалентному віці доношених (від 39 тижнів до 42 тижнів CA) записували ЕЕГ для обчислення глобальної відносної потужності (GRP) за допомогою спектрального аналізу потужності. РЕЗУЛЬТАТИ: Було набрано 60 немовлят, і можна було проаналізувати ЕЕГ 25 немовлят під час масажу та 20 немовлят зі стандартним доглядом. Не було різниці між групами в первинному результаті (бета GRP). Була значно вища відносна центральна альфа-потужність, виміряна у немовлят групи втручання, порівняно з групою стандартного догляду (SC) (середня різниця = 1,42, 95% довірчий інтервал (CI): 0,12 до 2,73; p = 0,03). Ефект дози масажу був продемонстрований позитивною кореляцією між дозою масажу та бета, альфа і тета GRP (r = 0,42, 95% ДІ = 0,12 до 0,64, r = 0,45; 95% ДІ = 0,16 до 0,66, r = 0,39; 95% ДІ = 0,10 до 0,62 відповідно) і негативна кореляція між дозою масажу та дельта GRP (r = -0,41, 95% ДІ = -0,64 до -0,12), що свідчить про те, що більш висока доза масажу пов’язана з більш сприятливим дозріванням мозку ВИСНОВКИ: Центральна альфа-регіональна відносна потужність була більшою у немовлят, яким проводили масаж, порівняно з немовлятами групи SC, що свідчить про відносно більше дозрівання мозку в цій області. Ефект вимірюваної дози масажу на користь більшого дозрівання мозку є перспективним для перевірки в більших клінічних дослідженнях.

читати далі

Leave a Comment