Мангіферин сприяє остеогенній диференціації та зменшує остеопороз.

PMID: Front Pharmacol. 2022;13:1028932. Epub 2022, 28 жовтня. PMID: 36408274 Назва анотації: Мангіферин сприяє остеогенній диференціації та полегшує остеопороз у миші з видаленою яєчником шляхом AXL/ERK5. Анотація: Мангіферин — ксантоновий глюкозид, екстрагований із багатьох рослин, який, як було показано, пригнічує резорбцію кісткової тканини та полегшує остеопороз. Проте вплив очищеного мангіферину на остеопороз та його специфічні механізми невідомі. Це дослідження мало на меті дослідити, чи може мангіферин сприяти остеогенній диференціації та полегшити остеопороз у мишей з оваріектомією (OVX), і вивчити потенційні механізми. До клітин MC3T3-E1 застосовували різні концентрації та тривалість мангіферину. Оптимальну концентрацію та тривалість застосування Мангіферину визначали шляхом оцінки життєздатності клітинcell count kit-8 (CCK-8). Експресії генів і білків AXL, ERK5 і маркерів остеогенної диференціації, включаючи BMP2, Collagen1, OPN, Osterix і Runx2, були виявлені за допомогою вестерн-блоттингу, qRT-PCR, імунофлуоресценції та проточної цитометрії. Мангіферин вводили мишам OVX, і тяжкість остеопорозу оцінювали за допомогою фарбування H і E, імуногістохімічного дослідження (IHC), мікроскопічної комп’ютерної томографії (мікро-КТ), вестерн-блоттингу та імунофлуоресценції кісткової тканини. Ми виявили, що мангіферин сприяв остеогенній диференціації залежно від дози при концентраціях менше 30 мкМ. 30 мкМ мангіферину значно посилювало експресію AXL, ERK5 та остеогенної диференціації, включаючи активність ALP, відсоток алізаринового червоного та рівні маркерів остеогенної диференціації. Однак ці рівні експресії знизилися, коли AXL був збитий у клітинах MC3T3-E1, і його не вдалося врятувати Мангіферином. Мангіферин полегшив остеопороз у мишей OVX, не викликаючи серйозного пошкодження органів. Це дослідження прийшло до висновку, що мангіферин сприяє остеогенній диференціації клітин MC3T3-E1 і полегшує остеопороз у мишей OVX. Потенційним механізмом був шлях AXL/ERK5.

читати далі

Leave a Comment