Куркумол полегшує фіброз печінки шляхом індукції аутофагії та фероптозу в зірчастих клітинах печінки.

PMID: FASEB J. 2022 груд.;36(12):e22665. PMID: 36398583 Назва анотації: Куркумол полегшує фіброз печінки шляхом індукції аутофагії та фероптозу в зірчастих клітинах печінки. Abstract: Дослідити вплив куркумолу на аутофагію та ферроптоз зірчастих клітин печінки та з’ясувати молекулярний механізм їх протипечінкового фіброзу. У цьому дослідженні ми повідомляємо, що куркумол сприяє загибелі активованих HSC і зменшує відкладення позаклітинного матриксу. Цікаво, що лікування куркумолом може викликати фероптоз для усунення активованих HSC, що характеризується перевантаженням залізом, накопиченням ліпідів АФК, виснаженням глутатіону та перекисним окисленням ліпідів. Куркумол сприяє аутофагії HSC, яка може бути ключовим механізмом індукції фероптозу. Варто зазначити, що активація коактиватора ядерного рецептора 4 (NCOA4) може відігравати ключовий молекулярний механізм. NCOA4 опосередковує вивільнення іонів заліза та індукує виникнення фероптозу. Загалом, куркумол сприяє аутофагії в зірчастих клітинах печінки, опосередковує деградацію комплексів NCOA4 і FTH1, вивільняє іони заліза, призводить до перевантаження залізом і індукує фероптоз, який може бути важливим механізмом його ефекту проти фіброзу печінки.

читати далі

Leave a Comment