Кордицепін пригнічує ріст гепатоцелюлярної карциноми.

PMID: Evid Based Complement Alternat Med. 2022;2022:6454482. Epub 2022, 23 листопада. PMID: 36467556 Назва анотації: Кордицепін гальмує ріст гепатоцелюлярної карциноми шляхом регулювання шляху аеробного гліколізу. Анотація: Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК) є однією з найпоширеніших злоякісних пухлин у Китаї з високим рівнем захворюваності та смертності. Перепрограмування метаболізму глюкози є основною характеристикою пухлинних клітин. Все більше доказів свідчить про те, що аеробний гліколіз пов’язаний із ростом пухлини та нечутливістю до хіміотерапії. Кордицепін пригнічує ріст клітин HCC, але механізм ще не з’ясований. Тут використовувалися методи in vitro та in vivo для дослідження інгібованого кордицепіном росту HCC шляхом регулювання метаболічного шляху аеробного гліколізу. Аналізи in vitro з використанням утворення колоній і проточної цитометрії показали, що кордицепін пригнічує проліферацію клітин HCC і сприяє апоптозу. Крім того, кордицепін зменшує вироблення молочної кислоти та пірувату, зменшує поглинання глюкози та зменшує позаклітинну кислотність у клітинах HCC. Зокрема, кордицепін інгібував експресію HK2, LDHA та PKM2 в аеробному гліколізі через шлях AMPK-Akt. У сукупності ці висновки показали, що кордицепін зменшує енергозабезпечення пухлини та зменшує вироблення молочної кислоти, тим самим пригнічуючи ріст клітин HCC шляхом регулювання метаболічного шляху аеробного гліколізу. Ці відкриття можуть дати нове розуміння механізмів, що лежать в основі опосередкованого кордицепіном інгібування росту пухлини, а також нового лікування ГЦК.

читати далі

Leave a Comment