Кордицепін послаблює міграцію та інвазію клітин плоскоклітинної карциноми порожнини рота HSC-4.

PMID: J Dent Sci. 2022 Жовтень; 17 (4): 1677-1688. Epub 2022, 20 березня. PMID: 36299321 Назва анотації: Кордицепін послаблює міграцію та інвазію клітин плоскоклітинної карциноми ротової порожнини HSC-4 через залежну від аутофагії супресію FAK/Akt і MMP2/MMP9. Анотація: ІНФОРМАЦІЯ/МЕТА: Вважається, що кордицепін має протиракову дію, однак неясно, чи впливає кордицепін на міграцію та інвазію клітин плоскоклітинного раку порожнини рота (ОККК) і як саме. Це дослідження мало на меті дослідити вплив кордицепіну на міграцію та інвазію OSCC (клітин HSC-4), а також механізм, що лежить в основі цього. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ: Життєздатність клітин вимірювали за допомогою аналізу MTT. Міграційні та інвазивні здібності визначали за допомогою аналізів загоєння подряпин, агарозної плями та транслункової інвазії відповідно. Для дослідження аутофагії було застосовано фарбування монодазилкадаверином (MDC), імунофлуоресцентне фарбування LC3 та RT-PCR, що оцінювало експресію генів LC3 та p62. Експресію та активність генів MMP2 та MMP9 досліджували за допомогою RT-PCR та желатинової зимографії. Експресію каспази 3, розщепленої каспази 3, FAK, p-FAK, Akt і p-Akt визначали Вестерн-блоттингом. РЕЗУЛЬТАТИ: Кордицепін значно пригнічував міграцію та інвазію клітин HSC-4 залежно від концентрації. Лікування кордицепіном викликало індукцію аутофагії, про що свідчить підвищення інтенсивності флуоресценції MDC і позитивних клітин MDC, а також підвищення рівня експресії гена LC3. Крім того, інгібування аутофагії хлорохіном (CQ) суттєво скасувало інгібовану кордицепіном міграцію та інвазію клітин HSC-4, демонструючи, що інгібована кордицепіном міграція та інвазія опосередкована аутофагією. Механічні дослідження показали, що кордицепін значно пригнічує фосфорилювання FAK і Akt, а також активності MMP2 і MMP9. І навпаки, попередня інкубація CQ значно відновила його експресію та активність у клітинах, оброблених кордицепіном. ВИСНОВОК: Кордицепін індукує аутофагію для придушення фосфорилювання FAK і Akt, а також активності MMP2 і MMP9, що відповідає за ослаблення міграції та інвазії клітин HSC-4.

читати далі

Leave a Comment