Кордицепс китайський: біологічно активні компоненти, протипухлинні ефекти та основний механізм.

PMID: Молекули. 4 жовтня 2022 р.; 27 (19). Epub, 4 жовтня 2022 р. PMID: 36235111 Назва анотації: Китайський кордицепс: біологічно активні компоненти, протипухлинна дія та основний механізм – огляд. Анотація: Кордицепс китайський є цінним джерелом натуральних продуктів з різноманітною лікувальною дією. Він багатий різними активними компонентами, з яких аденозин, кордицепін і полісахариди мають значну імуномодулюючу та протипухлинну функцію. Проте основний протипухлинний механізм залишається недостатньо вивченим. У цьому огляді ми узагальнили та проаналізували хімічні характеристики основних компонентів, їх фармакологічні ефекти та механізм на імуномодулюючу та протипухлинну функції. Аналіз показав, що китайський кордицепс сприяє протипухлинній функції імунних клітин шляхом посилення імунної відповіді та зниження регуляції імуносупресії в мікрооточенні пухлини та відновлення фенотипу імунних клітин. Крім того, китайський кордицепс може пригнічувати ріст і метастазування пухлинних клітин шляхом індукції смерті (включаючи апоптоз і аутофагію), зупинки клітинного циклу та інгібування ангіогенезу. Останні дані показали, що сигнальні шляхи мітоген-активованих протеїнкіназ (MAPK), ядерного фактора каппаB (NF-κB), цистеїн-аспарагінової протеази (каспази) і серин/треонін-кінази Akt були залучені до протипухлинних механізмів. Підсумовуючи, китайський кордицепс, один з видів чарівних грибів, потенційно може бути розроблений як імуномодулятор і протипухлинний терапевтичний засіб.

читати далі

Leave a Comment