Комбінована терапія лютеоліном і фізичними вправами полегшує когнітивні порушення, спричинені олігомерами амілоїду β1-42.

PMID: J Alzheimers Dis. 25 січня 2023 р. Epub 25 січня 2023 р. PMID: 36710678 Назва анотації: Комбінована терапія лютеоліном і фізичними вправами покращує спричинене олігомерами амілоїду β1-42 когнітивне порушення у мишей із хворобою Альцгеймера шляхом опосередкування нейрозапалення та аутофагії. Abstract: ДОВІДКОВА: Хвороба Альцгеймера (ХА) турбує багатьох пацієнтів і сім’ю. Проте незначний прогрес досягнутий у пошуку ефективних методів лікування. Враховуючи, що AD є багатофакторним захворюванням, комбінована терапія лютеоліном і фізичними вправами може бути більш ефективною, ніж монотерапія. МЕТА: вивчити терапевтичний ефект і основні механізми комбінованої терапії лютеоліном і фізичними вправами при лікуванні AD. МЕТОДИ. У цьому дослідженні використовувалася підтверджена мишача модель AD. шляхом двосторонньої ін’єкції олігомерів амілоїду-β(Aβ)1-42 в область CA1 гіпокампу. У поєднанні з поведінковими тестами на тваринах, визначенням тіофлавіну Т, імунофлюоресценцією та вестерн-блоттингом було досліджено когнітивні ефекти лютеоліну та комбінованої терапії фізичними вправами та основні механізми. РЕЗУЛЬТАТИ: Лютеолін (100 мг/кг/день) у поєднанні з фізичними вправами міг значно покращили продуктивність мишей моделі AD у тесті розпізнавання нових об’єктів, і покращення було більшим, ніж у монотерапії. Подальші експерименти показали, що лютеолін і фізичні вправи окремо або в комбінації можуть скасувати збільшення вмісту Aβ, активацію астроцитів і мікроглії та зниження рівня аутофагії в гіпокампі та корі головного мозку в моделі AD, індукованої олігомерами Aβ1-42. У той час як комбінована терапія включала більше інтактних ділянок гіпокампа та кори з більшим ступенем змін. ВИСНОВОК: комбінована терапія лютеоліном і фізичними вправами запобігала когнітивним порушенням, спричиненим олігомерами Aβ1-42, можливо, шляхом зменшення нейрозапалення та посилення аутофагії. Комбінована терапія лютеоліном і фізичними вправами може бути корисним терапевтичним варіантом для запобігання та/або затримки прогресування дисфункції пам’яті при AD.

читати далі

Leave a Comment