Комбінована терапія карнозовою кислотою та метотрексатом ефективно пригнічувала маркери запалення та окислювальний стрес при експериментальному артриті.

PMID: Молекули. 2022 21 жовтня; 27 (20). Epub 2022, 21 жовтня. PMID: 36296709 Назва анотації: Комбінована терапія карнозовою кислотою та метотрексатом ефективно пригнічує маркери запалення та окислювальний стрес при експериментальному артриті. Abstract: ДОВІДКОВА: Комбінована терапія метотрексатом (МТХ) є найпоширенішою терапевтичною стратегією, яка використовується для лікування пацієнтів з ревматоїдним артритом (РА). У цьому дослідженні ми поєднали природну сполуку карнозової кислоти (КА) з метотрексатом, щоб зменшити запалення та окислювальний стрес при ад’ювантному артриті (АА). МЕТОДИ: АА індукували у 6-8 щурів на групу. Метотрексат застосовували 2 рази на тиждень у дозі 0,3 мг/кг маси тіла, а КА — щоденно в дозі 100 мг/кг як у монотерапії, так і в комбінації з метотрексатом. Зразки плазми відбирали на 14, 21 і 28 добу. Масу тіла та об’єм задньої лапи вимірювали один раз на тиждень. РЕЗУЛЬТАТИ. Ми виявили, що в основному комбінація CA + MTX значно зменшила набряк задньої лапи, рівні IL-17A, MMP-9 і MCP-1 у плазмі, та активність GGT у гомогенатах суглобів. Експресія мРНК HO-1, каталази та IL-1β у печінці була значно покращена лише CA + MTX. Наші результати показують, що додавання КА до лікування метотрексатом може бути хорошим терапевтичним варіантом для пацієнтів, які страждають на РА. ВИСНОВКИ: додавання КА до лікування метотрексатом значно покращило його ефективність у зниженні розвитку AA шляхом інгібування маркерів запалення та окисного стресу.

читати далі

Leave a Comment