Захисний ефект сульфорафану на окислювальний стрес і мітохондріальну дисфункцію, пов’язану з епілептичним статусом.

PMID: Mol Neurobiol. 4 січня 2023 р. Epub 4 січня 2023 р. PMID: 36598650 Назва анотації: Захисний ефект сульфорафану на окислювальний стрес і мітохондріальну дисфункцію, пов’язану з епілептичним статусом у незрілих щурів. Анотація: Метою даного дослідження було з’ясувати вплив сульфорафану (природного ізотіоціанату) на окислювальний стрес і мітохондріальну дисфункцію під час і в окремі періоди після епілептичного статусу (СЕ), індукованого Li-пілокарпіном у незрілих 12-денних щурів. Дигідроетидій використовувався для виявлення аніонів супероксиду, імуноблот-аналізу для рівня 3-нітротирозину (3-NT) і 4-гідроксиноненалу (4-HNE) і активності комплексу I дихального ланцюга для оцінки функції мітохондрій. Сульфорафан вводили внутрішньовенно двома дозами (по 5 мг/кг), при PD 10 і PD 11 відповідно. Результати цього дослідження вказують на те, що як гостра фаза СЕ, так і ранній період епілептогенезу (1 тиждень і 3 тижні після індукції СЕ) пов’язані з окислювальним стресом (задокументовано посиленим виробництвом супероксид-аніону та підвищеними рівнями 3- NT і 4-HNE) і стійкий дефіцит активності комплексу I. Попередня обробка сульфорафаном або повністю запобігала, або значно знижувала маркери як окисного стресу, так і мітохондріальної дисфункції. Оскільки сульфорафан не мав прямого протисудомного ефекту, результати показують, що здатність сульфорафану активувати Nrf2, швидше за все, відповідає за спостережуваний захисний ефект. Сигнальний шлях Nrf2-ARE можна вважати багатообіцяючою мішенню для нових методів лікування епілепсії, особливо коли нові сполуки володіють інгібіторною активністю проти білок-білкової взаємодії між Nrf2 та його репресорним білком Keap1, з меншою "нецільовий" ефектів і, що важливо, з оптимальною проникністю та властивостями біодоступності, стають комерційно доступними.

читати далі

Leave a Comment