Ефект добавки порошку сумаху у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки.

PMID: Complement Ther Clin Pract. Листопад 2020 року; 41:101259. Epub 2020, 10 листопада. PMID: 33190008 Назва анотації: Ефект добавки сумаху (Rhus coriaria L.) у вигляді порошку у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки: рандомізоване контрольоване дослідження. Abstract: ДОКУМЕНТИ: В останні роки велика увага приділяється ролі фітотерапії в лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Сумах (Rhus coriaria L.) — популярна трава, яка містить основні біологічно активні сполуки, відомі різноманітними перевагами для здоров’я. Це дослідження мало на меті оцінити вплив добавки сумаху на фіброз печінки та деякі метаболічні маркери у пацієнтів з НАЖХП. МЕТОДИ: Вісімдесят чотири пацієнти з діагнозом НАЖХП були включені в це рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване клінічне дослідження. Вони були випадковим чином розподілені на прийом 2000 мг сумаху в день (n = 42) або плацебо (n = 42) протягом 12 тижнів. Крім того, обидві групи отримали 500-калорійну дієту. Фіброз печінки та ферменти печінки (ALT і AST), а також рівень цукру в крові натще (FBS), сироватковий інсулін, HbA1c, HOMA-IR (індекс інсулінорезистентності), QUICKI (індекс чутливості до інсуліну), малоновий діальдегід (MDA) і висока чутливість C РЕЗУЛЬТАТИ: Вісімдесят пацієнтів завершили дослідження. Після 12-тижневого втручання суб’єкти в групі сумаху продемонстрували більше зниження фіброзу печінки та печінкових ферментів, а також FBS, сироваткового інсуліну, HbA1c, HOMA-IR, MDA та hs-CRP порівняно з плацебо (P- значення

читати далі

Leave a Comment