Ефективність патоки чорної шовковиці в профілактиці мукозиту ротової порожнини, викликаного променевою терапією.

PMID: J Altern Complement Med. 2017 груд.;23(12):971-979. Epub 2017 Jul 5. PMID: 28677999 Назва анотації: Ефективність патоки чорної шовковиці в профілактиці орального мукозиту, спричиненого радіотерапією: рандомізоване контрольоване дослідження у пацієнтів з раком голови та шиї. Анотація: ЦІЛІ: Радіаційно-індукований мукозит порожнини рота є однією з проблем, з якою стикаються 70%-80% пацієнтів, які отримують променеву терапію (ПТ). Це рандомізоване контрольоване дослідження оцінювало ефективність патоки чорної шовковиці в профілактиці мукозиту ротової порожнини у пацієнтів з раком голови та шиї, які отримували ЛТ. ВТРУЧАННЯ ТА ВИМІРИ РЕЗУЛЬТАТІВ: Вісімдесят пацієнтів з раком голови та шиї, яким планували пройти ЛТ на слизовій оболонці ротоглотки, були випадковим чином розподілені на прийом RT (42) або RT плюс патока шовковиці (38). Дані дослідження були зібрані за допомогою Форми опису пацієнта, Загальних термінологічних критеріїв для побічних явищ, версія 4.0, Посібника з оцінки ротової порожнини та Анкети оцінки якості життя Вашингтонського університету. РЕЗУЛЬТАТИ: Частота та тяжкість мукозиту ротової порожнини були нижчими в група патоки шовковиці чорної. Проте використання патоки чорної шовковиці було єдиним самостійним і значимим фактором профілактики мукозиту [HR 0.63 (%95 GI 0.40-0.98)]. Не було виявлено відмінностей між показниками якості життя експериментальної та контрольної груп. ВИСНОВКИ. Це рандомізоване контрольоване дослідження показало, що використання патоки чорної шовковиці є ефективним засобом профілактики радіаційно-індукованого мукозиту у хворих на рак голови та шиї. Однак для підтвердження цих результатів необхідні подальші дослідження.

читати далі

Leave a Comment